Categories

Explosive Violence Monitor report translationsбългарски

МОНИТОРИНГ НА НАСИЛИЕТО ПРИЧИНЕНО ОТ ЕКСПЛОЗИИ 2011

2011Резюме

ПРЕЗ 2011 ГОДИНА, БРОЯТ НА ЦИВИЛНИТЕ ГРАЖДАНИ ПОСТРАДАЛИ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ВЗРИВНИ ОРЪЖИЯ Е БИЛ МНОГО ПО-ГОЛЯМ ОТ БРОЯТ НА ПОСТРАДАЛИТЕ СРЕД ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ.

 • По-голямата част от хората, за които е било съобщено че са били убити или ранени от експлозивни оръжия през 2011г, са били цивилни. Данните събрани от информационни източници, докладващи инциденти в резултат на такива експлозивни удари показват, че най-малко 21,499 цивилни са били обявени за убити или ранени от експлозивни оръжия през 2011г. Като цяло, 71% от всички пострадали от експлозивни оръжия са били цивилни.
 • Регистрирани са повече от 18,000 жертви сред цивилното население в населените места. От всички цивилни жертви, които са регистрирани през цялата година, 87% са били случаите в населени райони. От всички жертви, които са били регистрирани в тези населени райони, 84% са били цивилни.
 • От 200 инцидента регистрирани на места за поклонение, търговия и обществени прояви, „Проектa за мониторинг на насилието причиненео от експлозии“(Explosive Violence Monitoring Project – EVMP) е отбелязял 4,807 цивилни жертви в световен мащаб. Сравнително по-рядки са инцидентите възникнали в някои цивилни райони, където използването на взривни оръжия е било до известна степен заклеймено и забранено по силата на международното право. Такива са атаките срещу училища, болници и хуманитарна инфраструктура, където са регистрирани 58 инцидента.

НЯКОИ ВИДОВЕ ЕКСПЛОЗИВНИ ОРЪЖИЯ И НАЧИНА ИМ НА УПОТРЕБА СА БИЛИ ОСОБЕНО ОПАСНИ ЗА ЦИВИЛНИТЕ.

 • От всички регистрирани инциденти в резултат на експлозивни оръжия в базата данни на EVMP, самоделните взривни устройства (СВУ) са отговорни за по-голямата част от всички регистрирани цивилни жертви на експлозии през 2011г. (61%). Практиката на детониране на СВУ в зони, които предполагат концентраця на цивилни е огромен проблем довел до тежки последствия за цивилното население. Например, почти три четвърти от инцидентите свързани с коли-бомби са били регистрирани в населени места. Средено-аритметиченият брой цивилни жертви на всеки инцидент с кола-бомба е почти десет пъти по-голям от броят на жертвите на крайпътни бомби, които често са били използвани с цел атака на единични превозни средства.
 • В рамките на всички видове места на приложение процентът на жертвите на СВУ, които са цивилни лица е бил 76%, като мащабът на този удар е сравним с процента на цивилните жертви причинени от много от фабричните оръжия, като миномети (90%), ракети (69%), и гранати (86%).
 • От всички случаи на приложение на фабрични експлозивни оръжия в населени места, 79% са били лансирани от земя, в сравнение с 20% идентифицирани като изпратени по въздух. Това уборва разбиранията, според които употребата на експлозивни оръжия е предимно за мащабни въздушни бомбардировки, като тези наблюдавани по време на Първата световна война или войната във Виетнам, и подчертава необходимостта по-голямо внимание което да бъде отделено на използването на оръжията лансирани от земята и приложени в населените места.
 • 90% от всички жертви причинени от миномети са били цивилни.
  През 2011г. определени видове взривни оръжия използвани в населени места са имали високо ниво на поражение върху цивилни граждани (сравнено с нивото на поражение върху въоръжени лица). При употребата на миномети и други непреки огнестрелни оръжия е установено, че е са причинен изключително висок брой цивилни жертви.

ЕКСПЛОЗИВНИ ОРЪЖИЯ СА УБИЛИ И РАНИЛИ ГРАЖДАНИ В ГОЛЯМ БРОЙ МЕСТА ПРЕЗ 2011 ГОДИНА.

 • Насилието причинено от експлозии е било с голям гографски обхват, но е било и особено интензивно в някои страни и територии на военни конфликтни. Инциденти са били регистрирани в 68 страни и територии, като в 27 от тях са били регистрирани единократни инциденти. Топ пет страните с най-висок брой цивилни жертви причинени от експлозивни оръжия регистрирани от EVMP (Ирак, Пакистан, Афганистан, Либия, и Сомалия) са понесли 71% от всички  регистрирани жертви сред цивилното население.
 • Насилие причинено от експлозии е било докладвано в контексти извън периметъра на провеждане на военни действия. Един особен пример е било широко разпространеното използване на гранати от наемници, отбелязано в 34 различни страни и територии през 2011г.
 • Употребата на експлозивни оръжия от дадена държава в границите на територията и, и сред собствените и граждани е било наблюдавано в няколко контекста, като например обстрела на градове в Сирия, Либия и Йемен. В тези държави рязкото повишаване на честотата и интензивността на използването на експлозивни оръжия маркира един по-широк спад на условията на сигурност, и показва срив в отношенията на отчетност между държавата и нейните граждани който е придружен и от хуманитарна криза.