Categories

Nederlands 🇳🇱Explosive Violence Monitor report translations

Monitoring Explosief Geweld: 2011

螢幕快照 2015-10-09 10.20.57 AMSamenvatting
IN 2011 LEDEN BURGERS VEEL MEER ONDER DE GEVOLGEN VAN EXPLOSIEVEN DAN GEWAPENDE ACTOREN.
De meerderheid van de mensen die ten gevolge van explosieven als dood of verwond werden opgegeven in 2011 waren burgers. Uit de nieuwsdata over incidenten met explosieven blijkt dat er in 2011 minstens 21,499 burgers gedood of gewond werden door explosieven. In totaal waren 71% van alle slachtoffers van explosieven burgers.
Er werden in bevolkte gebieden meer dan 18,000 burgerslachtoffers geregistreerd. Van alle burgerslachtoffers die doorheen het jaar geregistreerd werden, vielen 87% in bevolkte gebieden. Van alle slachtoffers die geregistreerd werden in bevolkt gebied, waren 84% burgers.
EVMP registreerde bij 200 incidenten die plaatsvonden in gebedshuizen, op markten of op publieke bijeenkomsten wereldwijd 4,807 burgerslachtoffers. Incidenten die plaatsvonden in burgergebieden waar het gebruik van explosieven tot op zekere hoogte gestigmatiseerd of verboden is onder internationaal recht, zoals aanvallen op scholen, ziekenhuizen, en humanitaire infrastructuur kwamen in vergelijking minder vaak voor, met 58 geregistreerde incidenten.
BEPAALDE TYPES VAN EXPLOSIEVEN EN GEBRUIKSKENMERKEN WAREN BIJZONDER GEVAARLIJK VOOR BURGERS
Van alle, in de gegevensbestanden van EVMP geregistreerde, incidenten met explosieven waren in 2011 zelfgemaakte explosieven verantwoordelijk voor de meerderheid van alle burgerslachtoffers van explosieven (61%). Bijzonder zorgwekkend en met grote impact op burgers is het gebruik om zelfgemaakte explosieven te laten ontploffen in gebieden met naar alle waarschijnlijkheid een hoge concentratie aan burgers. Bijvoorbeeld, bijna drie vierde van de incidenten met autobommen werd geregistreerd in bevolkte gebieden. Deze incidenten veroorzaakten bijna tien keer zo veel burgerslachtoffers per incident dan bermbommen, die vaak gebruik werden om afzonderlijke voertuigen te treffen.
Gemiddeld bedroeg het aantal burgerslachtoffers van zelfgemaakte explosieven 76% van het totale aantal slachtoffers, qua schade vergelijkbaar met het percentage burgerslachtoffers veroorzaakt bij vele conventionele wapens zoals mortieren (90%), raketten (69%) en granaten (86%).
79% van alle incidenten van conventionele explosieven in bevolkte gebieden waren van op de grond gelanceerd, vergeleken met 20% geïdentificeerd als in de lucht gelanceerd. Dit haalt de idee onderuit dat explosieven vooral gebruikt worden in grootschalige luchtbombardementen zoals tijdens Wereldoorlog II of de Vietnamoorlog en toont aan dat er meer nood is aan aandacht voor het gebruik van van op de grond gelanceerde wapens in bevolkte gebieden.
In 2011 hadden bepaalde types explosieven, wanneer ze gebruikt werden in bevolkte gebieden, een bijzonder hoge impact op burgers (in tegenstelling tot soldaten). Het gebruik van mortieren en andere indirecte vuurwapens bleken een extreem hoge proportie van burgerslachtoffers te veroorzaken. 90% van alle geregistreerde slachtoffers van mortieren waren burgers.
IN 2011 WERDEN OP TAL VAN PLAATSEN BURGERS DOOR EXPLOSIEVEN GEDOOD OF VERWOND
Incidenten met explosieven waren geografisch wijdverspreid maar bijzonder intens in bepaalde landen en conflicten. Incidenten werden geregistreerd in 68 landen en gebieden, waarvan in 27 landen één incident gerapporteerd werd. De vijf landen met het hoogste aantal bij EVMP gerapporteerde burgerslachtoffers van explosieven (Irak, Pakistan, Afghanistan, Lybië en Somalië) waren verantwoordelijk voor 71% van alle geregistreerde burgerslachtoffers.
Incidenten met explosieven werden ook gerapporteerd in niet-oorlogssituaties. Een duidelijk voorbeeld was het wijdverbreide gebruik van granaten bij niet-staatsactoren, dat in 2011 gerapporteerd werd in 34 verschillende landen en gebieden.
In verschillende situaties gebruikte de staat explosieven op zijn eigen grondgebied en tegen zijn eigen burgers zoals bij de beschietingen van steden in Syrië, Libië en Jemen. In deze landen zorgden de escalatie in de frequentie en de intensiteit van het gebruik van explosieven voor een daling van de veiligheidssituatie en gaf het een breakdown aan in de verhouding van de staat met diens burgers, gepaard gaande met een humanitaire crisis.
Wie is het meest in gevaar?
De meerderheid van de slachtoffers van explosieven waren burgers. Burgers liepen het grootste risico wanneer explosieven gebruikt worden in bevolkte gebieden.
In bevolkte gebieden zijn meer dan acht op de tien slachtoffers van explosieven burgers.
In andere gebieden zijn meer dan drie op de 10 slachtoffers burgers.