Categories

Explosive Violence Monitor report translationsSuomi 🇫🇮

Räjähdeiskuraportti: 2011

螢幕快照 2015-10-09 10.20.57 AM

Yhteenveto tutkimustuloksista

SIVIILIT KÄRSIVÄT VUONNA 2011 HUOMATTAVASTI ENEMMÄN RÄJÄHTEIDEN KUIN ASEISTETTUJEN TOIMIJOIDEN AIHEUTTAMISTA SEURAUKSISTA.

  • Suurin osa vuonna 2011 räjähteiden vuoksi kuolleiksi tai loukkaantuneiksi raportoiduista henkilöistä oli siviilejä. Räjähdeiskuista raportoivista uutislähteistä kerätyt tiedot osoittavat, että vuonna 2011 räjähteiden raportoitiin tappaneen tai haavoittaneen vähintään 21 499 siviiliä. Kaikista räjähdeiskujen uhreista yhteensä 71 % oli siviilejä.[1]
  • Asutuilla alueilla rekisteröitiin yli 18 000 siviiliuhria. Kaikista vuoden aikana rekisteröidyistä siviiliuhreista 87 % oli asutuilla alueilla. Kaikista vuoden aikana asutuilla alueilla rekisteröidyistä uhreista 84 % oli siviilejä.
  • EVMP (Explosive Violence Monitoring Project; räjähteillä aiheutetun väkivallan seurantaprojekti) kirjasi maailmanlaajuisesti 4 807 siviiliuhria. Tiedot kerättiin 200 iskusta, jotka tehtiin uskonnon harjoittamiseen tarkoitetuissa paikoissa, toreilla sekä julkisilla kokoontumispaikoilla. Iskut tiettyihin siviilikohteisiin, joissa räjähteiden käyttö on ollut jossain määrin paheksuttavaa sekä kansainvälisten lakien kieltämää (esim. kouluihin, sairaaloihin sekä humanitäärisiin laitoksiin ja palveluihin kohdistuvat iskut) olivat verrattain harvinaisempia. Tällaisia tapauksia rekisteröitiin 58.

TIETYT RÄJÄHDETYYPIT JA NIIDEN KÄYTTÖTAVAT OLIVAT SIVIILEILLE ERITYISEN VAARALLISIA.

  • Kaikista EVMP:n tietokantaan kirjatuista räjähdeiskuista olivat improvisoidut räjähteet vuonna 2011 suurimmassa vastuussa räjähteiden aiheuttamista siviiliuhreista (61 %). Improvisoitujen räjähteiden käyttö todennäköisesti siviilien tiheästi kansoittamilla alueilla on erityinen huolenaihe, ja niiden käytöllä on ollut vakavia seurauksia siviileille. Esimerkiksi lähes 75 % iskuista, joihin liittyi autopommi, tapahtui asutuilla alueilla. Näiden iskujen siviiliuhrien keskimääräinen luku iskua kohden oli lähes kymmenkertainen verrattuina tienvarsipommeihin, joiden erityisenä kohteena oli usein jokin yksittäinen ajoneuvo.
  • Improvisoitujen räjähteiden siviiliuhrien prosenttiosuus oli kaikki iskupaikat yhteen laskettuina 76 %. Tämän laajuinen haitta on verrattavissa useiden teollisvalmisteisten aseiden, kuten kranaatinheitinten (90 %), ohjusten (69 %) ja käsikranaattien (86 %), aiheuttamien siviiliuhrien prosenttiosuuteen.
  • Kaikissa asutuilla alueilla tehdyissä sellaisissa iskuissa, joissa käytettiin teollisvalmisteisia räjähteitä, 79 %:ssa käytettiin maalta laukaistavia aseita, kun taas ilmasta laukaistavien aseiden osuus oli 20 %. Tämä kyseenalaistaa tulkinnan, jonka mukaan räjähteitä käytettäisiin ensisijaisesti laaja-alaisissa ilmapommituksissa, kuten toisessa maailmansodassa tai Vietnamin sodassa nähdyissä pommituksissa. Se myös osoittaa, että maalta laukaistavien aseiden käyttöön asutuilla alueilla on tarvetta kiinnittää tarkempaa huomiota.
  • Tietyillä räjähdetyypeillä oli vuonna 2011 erityisen suuri vaikutus siviileihin niitä käytettäessä asutuilla alueilla (aseistettuihin toimijoihin verrattuna). Kranaatinheitinten ja muiden välillisten tuliaseiden käytön todettiin aiheuttaneen suhteessa äärimmäisen suuren määrän siviiliuhreja. Kaikista rekisteröidyistä kranaatinheitinten uhreista 90 % oli siviilejä.

 RÄJÄHTEET TAPPOIVAT JA HAAVOITTIVAT VUONNA 2011 SIVIILEJÄ ERI PAIKOISSA JA TILANTEISSA.

  • Räjähteiden käyttö oli maantieteellisesti laajalle levinnyttä, mutta se oli erityisen voimakasta tietyissä maissa ja konflikteissa. Vaikka rekisteröityjä iskuja tehtiinkin yhteensä 68 kohteessa (maita ja alueita), 27:ssä näistä kohteista oli yksi kirjattu tapaus kussakin. Viisi maata, joissa räjähdeiskujen siviiliuhrien määrä oli suurin EVMP:n tilastojen mukaan (Irak, Pakistan, Afganistan, Libya, ja Somalia) muodostivat 71 % kaikista rekisteröidyistä siviiliuhreista.
  • Räjähdeiskuista raportoitiin olosuhteissa, joissa ei ollut käynnissä vihamielisyyksiä. Eräs silmiinpistävä esimerkki oli ei-valtiollisten toimijoiden laaja-alainen kranaattien käyttö, jota rekisteröitiin vuonna 2011 yhteensä 34 eri kohteessa (maita ja alueita).
  • Valtioiden harjoittamaa räjähteiden käyttöä omalla alueellaan ja omien kansalaistensa keskuudessa havaittiin eri olosuhteissa, esimerkkinä kranaatti-iskut syyrialaisiin, libyalaisiin ja jemeniläisiin kaupunkeihin. Näissä maissa räjähteiden käytön laajuus ja voimakkuus osoitti laajempaa turvallisten olosuhteiden heikentymistä ja osoitti romahdusta valtioiden ja niiden kansalaisten välisissä vastuusuhteissa, johon liittyi myös humanitäärinen kriisi.

Translated by / Suomentanut: Laura Larmo

https://lauralarmo.photoshelter.com

[1]                  Uhrit viittaavat kuolleisiin ja loukkaantuneisiin henkilöihin.