Categories

Explosive Violence Monitor report translationsбългарски

ПОРАЖЕНИЯ ПРИ ЕКСПЛОЗИИ 2012

2102 ПОРАЖЕНИЯ ПРИ ЕКСПЛОЗИИ

 ОБОБЩЕНИЕ

В сравнение с 2011 година, през 2012 година се наблюдава 26%  увеличение на броя цивилни жертви на  експлозивни оръжия.

 • През 2012г. 34,758 души са били убити и ранени от експлозивни оръжия при 2,742 инциденти, в сравнение с 2011 година, когато 30,127 души са били убити и ранени при 2,522 инцидента.
 • 78% (27,025) от засегнатите са били цивилни, в сравнение с по-малкият процент – 71% (21,499), през 2011г.

При употребата на експлозивни оръжия в населените места, 91% от жертвите са били цивилни. В други области тази цифра е 32% – това е значително намаление.

При инциденти, при които е била докладвана възрастта на жертвите, е отчетено че децата са били 15 % от цивилните жертви по целият свят.

Сирия е била най-тежко засегнатата в резултат на насилие причинено от експлозии страна в света за 2012 г.

 • Сирия е имала с 23% повече жертви на експлозивни оръжия отколкото Ирак, втората най-силно засегната страна в света.
 • От всеки десет жертви на насилие от експлозии в Сирия, девет са били цивилни.

През 2012г. е имало сведения за жертви на насилие от експлозии в 58 отделни страни и територии.

 • Сирия, Ирак, Пакистан, Афганистан и Нигерия са били петте най-засегнати от насилие причинено от експлозии страни.
 • 80% от всички регистрирани цивилни жертви са били в тези страни.

НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

 • Средно 16 души са загивли или са били ранени всеки път когато са били използвани експлозивни оръжия в населените места. В другите области, средният им брой е бил 7.
 • За повече от половината (61%) от всички инциденти, резултат на насилие от експлозии, се съобщавава че са настъпили в населени места.

ВИДОВЕ ЕКСПЛОЗИВНИ ОРЪЖИЯ

Експлозивни  оръжия лансирани по въздух

 • 54% от жертвите на експлозивни оръжия лансирани по въздух са били цивилни. Малко по-малко от половината от инцидентите свързани с оръжия лансирани по въздух са настъпили в населените места (47%).
 • Оръжията лансирани по въздух са отговорни за поне 2,518 цивилни жертви (9% от всички цивилни жертви, регистрирани от AOAV през 2012г.). 58% от всички цивилни жертви по света, които са резултат на експлозивни оръжия лансирани по въздух са били в Сирия.
 • Спуснатите по въздух бомби и ракети са основната причина за много високият процент на цивилни жертви. При използването на тези оръжия в населени места е докладвано, че 82% от жертвите са били цивилни.

Eксплозивни оръжия лансирани от земя

 • През 2012г. 86% от жертвите на експлозивни оръжия лансирани от земя са били цивилни лица. 80% от тези инциденти са настъпили в населени места.
 • АOAV регистрира 6,508 цивилни жертви на употребата на експлозивни оръжия лансирани от земя (25% от всички жертви сред цивилното население в света, регистрирани през 2012г.)
 • Mинометите отново се открояват като оръжие което е предизвикало висок процент на жертви сред цивилното население. Съобщено е, че 90% от всички жертви на миномети са били цивилни. 60% от използването на миномети в света през 2012г. е било в Пакистан и Сирия.

Самоделни взривни устройства (СВУ)

 • СВУ са били причината за повече от половината (60%) от общия брой жертви на експлозивни оръжия, регистрирани от AOAV през 2012 година.
 • Бе докладвано, че СВУ са причинили жертви в 42 страни. Трите страни с най-масово приложение на СВУ са Ирак, Афганистан, и Пакистан. Те представляват 68% от всички регистрирани инциденти със СВУ.
 • Средно 23 цивилни са били убити или ранени когато СВУ е било взривявано при самоубийствен атентат. Това е повече от два пъти средната стойност записана при други видове инциденти включващи СВУ.
 • AOAV регистрира средно по 32 цивилни жертви на инцидент при прилагането на коли-бомби в населени места, в сравнение с шест цивилни жертви на инцидент на други места.

ЕКСПЛОЗИВНИ ОРЪЖИЯ С ОБШИРНА ЗОНА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Мащабен взрив и фрагментация

 • Оръжия, които могат да изстрелват голямо количество взрив и фрагментации в общирен район, като например въздушни бомби и коли-бомби съдържащи големи количества взривни вещества, през 2012г. често са били причина за инциденти с многобройни жертви.

Неточност на ударите

 • В случаи при които въоръжени лица са били обект на атаки, цивилните граждани представляват 52% от жертвите. При атаки насочени срещу въоръжени лица и провеждани в населени места, процентът на цивилните жертви се увеличава драстично, достигайки 80%.

Множество боеприпаси и касетъчни боеприпаси

 • Употребата на множество боеприпаси и касетъчни боеприпаси, комбинирани и прилагани едновременното в различни градски райони, е един от най-разрушителните модели на насилие причинено от експлозии, докладван от AOAV.