Categories

Nederlands 🇳🇱Explosive Violence Monitor report translations

Monitoring Explosief Geweld: 2012

螢幕快照 2015-10-09 10.30.53 AM

OVERZICHT
Er waren 26% meer burgerslachtoffers van explosieven in 2012 dan in 2011.
34,758 mensen werden gedood of gewond door explosieven in 2,742 incidenten in 2012 tegenover 30,127 doden en gewonden in 2,522 incidenten in 2011.
78% (27,025) van de slachtoffers waren burgers, ten opzichte van 71% (21,499) in 2011.
Wanneer er explosieven gebruikt werden in bevolkte gebieden waren 91% van de gerapporteerde slachtoffers burgers. In andere gebieden lag dit aantal veel lager (32%).
In incidenten waar de leeftijd van de slachtoffers gerapporteerd werden, bleek dat 15% van alle burgerslachtoffers wereldwijd kinderen waren.
In 2012 was Syrië het ergst door explosieven getroffen land ter wereld.
Syrië telde 23% meer slachtoffers door explosieven dan Irak, het tweede meest getroffen land ter wereld.
Negen op tien van alle slachtoffers van explosieven in Syrië waren
burgers.
Er werden in 2012 in 58 landen en gebieden slachtoffers van explosieven gerapporteerd.
Syrië, Irak, Pakistan, Afghanistan en Nigeria waren de top vijf van ergst door explosieven getroffen landen.
80% van alle gerapporteerde burgerslachtoffers waren afkomstig uit deze landen.
BEVOLKTE GEBIEDEN
Gemiddeld werden er 16 personen gedood of verwond telkens er explosieven gebruikt werden in een bevolkt gebied. In andere gebieden bedroeg het aantal gerapporteerde slachtoffers per incident zeven mensen.
Naar verluidt vonden meer dan de helft (61%) van alle incidenten met explosieven plaats in bevolkte gebieden.
TYPES VAN EXPLOSIEVE WAPENS
In de lucht gelanceerde explosieven
54% van alle slachtoffers van luchtaanvallen waren burgers. Net iets minder dan de helft van alle incidenten met in de lucht gelanceerde wapens trad op in bevolkte gebieden (47%).
In de lucht gelanceerde wapens waren verantwoordelijk voor minstens 2,518 burgerslachtoffers (9% van alle burgerslachtoffers geregistreerd door AOAV in 2012). 58% van de burgerslachtoffers door in de lucht gelanceerde wapens wereldwijd vielen in Syrië.
Luchtbommen en raketten vielen op omdat zij een zeer hoog percentage burgerslachtoffers veroorzaakten. Wanneer deze wapens gebruikt werden in bevolkt gebied, waren 82% van de slachtoffers burgers.
Van op de grond gelanceerde explosieven
In 2012 waren 86% van de slachtoffers van op de grond gelanceerde wapens waren burgers. 80% van de incidenten vond plaats in bevolkte gebieden.
AOAV registreerde 6,508 burgerslachtoffers van op de grond gelanceerde explosieven (25% van alle in 2012 gerapporteerde burgerslachtoffers wereldwijd)
Mortieren vielen op als wapen dat het hoogste percentage burgerslachtoffers veroorzaakte. 90% van alle mortierslachtoffers waren burgers. 60% van het wereldwijde gebruik van mortieren in 2012 werd geregistreerd in Pakistan en Syrië.
Zelfgemaakte explosieven

Zelfgemaakte explosieven veroorzaakten meer dan de helft (60%) van alle door AOAV geregistreerde slachtoffers van explosieven in 2012.
Er werd gerapporteerd dat zelfgemaakte explosieven slachtoffers maakten in 42 landen. De top drie van landen met incidenten met zelfgemaakte explosieven waren Irak, Afghanistan en Pakistan. Zij waren samen goed voor 68% van alle gerapporteerde incidenten met zelfgemaakte explosieven.
Gemiddeld werden er 23 burgers gedood of gewond telkens een IED ontplofte bij een zelfmoordaanslag. Dit was meer dan het dubbele van het aantal gerapporteerd in andere types van incidenten met zelfgemaakte explosieven.
AOAV registreerde een gemiddelde van 32 burgerslachtoffers per incident met een autobom in bevolkte gebieden. Dit in vergelijking met zes burgerslachtoffers per incident in andere gebieden.
EXPLOSIEVEN MET EEN IMPACT OP EEN GROOT GEBIED
Grote explosies en fragmentatie
Wapens die een grote explosie en fragmentatie kunnen veroorzaken over een groot gebied, zoals luchtbommen en autobommen met een grote hoeveelheid explosieven waren in 2012 vaak de oorzaak van grootschalige incidenten met veel slachtoffers.
Onnauwkeurigheid van uitvoering
• Wanneer soldaten het doel waren van de aanvallen, bedroeg het aantal burgerslachtoffers 52% van het totale aantal slachtoffers. Wanneer deze aanvallen tegen soldaten plaatsvonden in bevolkte gebieden steeg het aantal burgerslachtoffers tot 80% van het totaal.
Meervoudige munitie
• Het gebruik van meervoudige explosieven tegelijk in stedelijke gebieden was één van de meest destructieve patronen van explosieven die geregistreerd werden door AOAV.