Categories

Explosive Violence Monitor report translationsSuomi 🇫🇮

Räjähdeiskuraportti: 2012

螢幕快照 2015-10-09 10.30.53 AM

Tärkeimmät tutkimustulokset

TIIVISTELMÄ

Vuonna 2012 räjähteiden aiheuttamien siviiliuhrien määrä kasvoi 26 % vuoteen 2011 verrattuna.

 • Räjähteet tappoivat tai haavoittivat 34 758 henkilöä 2 742 tapauksessa vuonna 2012. Vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 30 127 henkilöä 2 522 tapauksessa.
 • Siviilejä heistä oli 78 % (27 025). Luku on kasvanut vuodesta 2011, jolloin vastaava osuus oli 71 % (21 499).

Räjähteitä käytettäessä asutuilla alueilla uhreista 91 %:n raportoitiin olleen siviilejä. Muilla alueilla tämä luku oli 32 % – selkeästi vähemmän.

Niissä tapauksissa, joissa uhrien ikä raportoitiin, oli lasten osuus 15 % kaikista siviiliuhreista maailmanlaajuisesti.

Syyria oli vuonna 2012 maa, joka eniten maailmassa kärsi räjähdeiskuista.

 • Räjähdeiskujen siviiliuhrien määrä oli Syyriassa 23 % suurempi kuin Irakissa, joka oli samaisessa tilastossa järjestyksessä toinen.
 • Yhdeksän kymmenestä räjähdeiskun uhrista Syyriassa oli siviilejä.

Vuonna 2012 räjähdeiskujen uhreista raportoitiin 58:sta eri kohteesta (maita ja alueita).

 • Syyria, Irak, Pakistan, Afganistan ja Nigeria olivat ne viisi maata, jotka eniten kärsivät räjähdeiskuista.
 • Kaikista rekisteröidyistä siviiliuhreista 80 % oli näissä maissa.

RÄJÄHTEILLÄ AIHEUTETUN VÄKIVALLAN SEURANTA 2012

ASUTUT ALUEET

 • Keskimäärin 16 henkilöä kuoli tai haavoittui joka kerta räjähteitä käytettäessä asutuilla alueilla. Muilla alueilla rekisteröity määrä oli keskimäärin seitsemän.
 • Yli puolet (61 %) kaikista räjähdeiskuista raportoitiin tapahtuneen asutuilla alueilla.

RÄJÄHDETYYPIT

Ilmasta laukaistavat räjähteet

 • Ilmasta laukaistavien räjähteiden uhreista 54 % oli siviilejä. Vähän alle puolet iskuista, joihin liittyi ilmassa laukaistavia aseita, tapahtui asutuilla alueilla (47 %).
 • Ilmasta laukaistavat aseet olivat vastuussa vähintään 2 518:sta siviiliuhrista (9 % kaikista AOAV:n vuonna 2012 rekisteröimistä siviiliuhreista). Ilmasta laukaistavien räjähteiden maailmanlaajuisista siviiliuhreista 58 % oli Syyriassa.
 • Ilmasta pudotettavat pommit ja ohjukset erottuivat syyksi erittäin suurille siviiliuhrien prosenttiosuuksille. Näitä aseita käytettäessä asutuilla alueilla 82 % uhreista raportoitiin olevan siviilejä.

Maalta laukaistavat räjähteet

 • Maalta laukaistavien räjähteiden uhreista 86 % oli siviilejä vuonna 2012. Näistä iskuista 80 % tapahtui asutuilla alueilla.
 • AOAV rekisteröi 6 508 maalta laukaistavien räjähteiden aiheuttamaa siviiliuhria (25 % kaikista maailmanlaajuisesti rekisteröidyistä siviiliuhreista vuonna 2012).
 • Kranaatinheittimet erottuivat jälleen aseena, jonka aiheuttamien siviiliuhrien prosenttiosuudet olivat suuria. Kaikista kranaatinheittimien uhreista 90 % raportoitiin olleen siviilejä. Vuonna 2012 maailmanlaajuisesta kranaatinheitinten käytöstä 60 % raportoitiin tapahtuneen Pakistanissa ja Syyriassa.

Improvisoidut räjähteet

 • Improvisoidut räjähteet aiheuttivat vuonna 2012 yli puolet (60 %) kaikista AOAV:n rekisteröimistä räjähdeiskujen uhreista.
 • Improvisoitujen räjähteiden raportoitiin aiheuttaneen uhreja 42 maassa. Improvisoituja räjähteitä koskevan listan kolme ylintä maata olivat Irak, Afganistan ja Pakistan. Näissä maissa tehdyt iskut muodostivat 68 % kaikista rekisteröidyistä improvisoiduilla räjähteillä tehdyistä iskuista.
 • Keskimäärin 23 siviiliä kuoli tai loukkaantui, kun kyseessä oli itsemurhaiskussa laukaistu improvisoitu räjähde. Tämä oli yli kaksinkertainen määrä verrattuna keskimääräisiin rekisteröityihin lukuihin muunlaisissa improvisoiduilla räjähteillä tehdyissä iskuissa.
 • AOAV rekisteröi keskimäärin 32 siviiliuhria iskua kohden autopommeja käytettäessä asutuilla alueilla. Vastaava luku muilla alueilla on kuusi siviiliuhria iskua kohden.

RÄJÄHTEET, JOILLA ON LAAJALLE ULOTTUVA VAIKUTUS

Laajalle ulottuva räjähdys ja sirpaleet

 • Aseet, jotka voivat aiheuttaa ison räjähdyksen ja sirpaleiden leviämisen laajalle alueelle (esimerkkeinä ilmasta pudotettavat pommit sekä paljon räjähteitä sisältävät autopommit) olivat vuonna 2012 usein syynä joukkotuhoa aiheuttaneissa iskuissa.

Epätarkkuus kohteisiin osumisessa

 • Kun aseellisten toimijoiden raportoitiin olleen iskujen kohteena, siviilit muodostivat 52 % rekisteröidyistä uhreista. Kun aseellisiin toimijoihin kohdistetut iskut tehtiin asutuilla alueilla, siviiliuhrien prosenttiosuus kasvoi dramaattisesti 80 %:iin.

Monesta eri tyypistä koostuva aseistus

 • Useiden erilaisten räjähteiden samanaikainen yhdistelmäkäyttö kaupunkialueilla oli yksi tuhoisimmista AOAV:n rekisteröimistä räjähdeiskujen muodoista.

 

Translated by / Suomentanut: Laura Larmo

https://lauralarmo.photoshelter.com