Categories

български

ИНЦИДЕНТИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ЕКСПЛОЗИИ 2013

2013ИНЦИДЕНТИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ЕКСПЛОЗИИ

Ключови констатации

ОБОБЩЕНИЕ
От 2012г. се наблюдава увеличение с 15% на броя на цивилните жертви от експлозивни оръжия за 2013г.

 • 37,809 души са били убити или ранени от експлозивни оръжия през 2013г. в 2,430 инцидента. През 2012г. AOAV е отчел общо 34,758 жертви в 2,742 инциденти.
 • Цивилните са 82% от всички жертви (31,076 убити и ранени). Отчита се повишаване от 2012г, когато цивилните са били 78% от общия брой жертви.
 • Това е втората поредна година, в която цивилните жертви са се увеличили.

При използването на експлозивни оръжия в населени места 93% от жертвите са били цивилни.

В други райони тази цифра е паднала до 36%.

Ирак, Сирия, Пакистан, Афганистан и Ливан са имали най-голям брой цивилни жертви за 2013г.

 • В сравнение с 2012г, през 2013г. е имало 91% увеличение на цивилните жертви в Ирак (нарастване от 6,710 на 12,799).
 • От гледна точка на медийното отразяване на цивилните жертви от насилието причинени от експлозии, за Ирак се съобщава, че е бил най-засегнатата страна в света през 2013г. Повече от една трета от цивилните жертви на насилие причинено от експлозии са регистрирани там.
 • Инциденти са регистрирани в 58 различни страни и територии по целия свят.

НАСЕЛЕНИ МЕСТА

 • Средно 18 цивилни са били убити или ранени при всяко използване на експлозивни оръжия в населените райони. В други райони те са наброявали само три.
 • Пазарите са били местата с най-високия брой цивилни жертви (3,608). Нападения на пазари са били проведени в 15 страни и територии.
 • Деца, жертви на експлозии са били регистрирани в 34 различни страни и територии.

ВИДОВЕ ЕКСПЛОЗИВНИ ОРЪЖИЯ

Експлозивни оръжия лансирани по въздух

 • Експлозивните оръжия лансирани по въздух са причината за 6% от регистрираните цивилни жертви на насилие в резултат на експлозии през 2013г. (2,012 цивилни са убити и ранени).
 • Тези оръжия е било по-малко вероятно да бъдат използвани в населени райони в сравнение с оръжията лансирани от земята или самоделните взривни устройства (CВУ). 45% от въздушните атаки са били в населени места.
 • При използването на оръжия лансирани по въздух в населените места, 85% от жертвите са били цивилни.
 • Една трета от въздушните атаки и 85% от цивилните жертви на експлозивните оръжия лансирани по въздух са били в Сирия.
 • За всеки удар от барелна бомба в Сирия AOAV e регистрирал средно 30 цивилни жертви.

Eксплозивни оръжия лансирани oт земя 

 • Eксплозивни оръжия лансирани oт земя са били причината за 16% от цивилните жертви нa насилието причинено от експлозии през 2013г. (5,030 убити и ранени цивилни).
 • 89% от жертвитe са били цивилни, това е по-голям дял от тези при предишни въздушни атаки с оръжия лансирани oт земя или СВУ.
 • 85% от констатиранитe инциденти при употребата на миномети са били в населените места, повече отколкото при употребата на всеки друг вид оръжие.
 • Имало е средно 49 цивилни жертви при всеки балистичен удар в Сирия, това е най-високият брой жертви в сравнение с употребата на всеки друг вид оръжие.

СВУ

 • СВУ са били причината за 73% от цивилните жертви, причинено от експлозии през 2013 г. (22,829 убити и ранени цивилни).
 • Броят на цивилните жертви нa СВУ зa 2013г. e нараснал с 35%.
 • Ирак e претърпял три пъти повече цивилни жертви от СВУ, отколкото вторaта най-засегнатa страна – Пакистан.
 • Mасовите удари със СВУ в Ирак (инциденти, при коити има 25 или повече цивилни жертви) сa били почти удвоeни през 2013г.( покачване от 82 на 150 през 2012г.).
 • В световен мащаб, през 2013г. AOAV регистрира 17% увеличение на жертвитe сред цивилното население при самоубийствените атентати (цивилните жертви и ранени са се увеличили от 5,398 на 6,333).