Categories

AOAV: all our reportsNederlands 🇳🇱

Monitoring Explosief Geweld: 2013

螢幕快照 2015-10-09 10.34.06 AM

Voornaamste bevindingen
OVERZICHT
Het aantal burgerslachtoffers ten gevolge van explosieven steeg in 2013 met 15% ten opzichte van 2012.

In 2013 zijn er 37,809 personen gedood of verwond door explosieven in 2,430 incidenten. In 2012 registreerde AOAV 34,758 slachtoffers in 2,742 incidenten.

82% van het totale aantal slachtoffers waren burgers (31,076 doden en gewonden). Dit is een stijging ten opzichte van 2012 toen burgers 78% van het totale aantal slachtoffers uitmaakten.

Dit is het tweede opeenvolgende jaar waarin het aantal burgerslachtoffers gestegen is.

Wanneer explosieven gebruikt werden in bevolkte gebieden, waren 93% van de slachtoffers burgers.
In andere gebieden bedroeg dit aantal slechts 36%.
Irak, Syrië, Pakistan, Afghanistan en Libanon kenden het hoogste aantal burgerslachtoffers in 2013.
In Irak deed zich een stijging voor van 91% in het aantal burgerslachtoffers in 2013 ten opzichte van 2012 (12,799 ten opzichte van 6,710).
Op het vlak van media-aandacht voor burgerslachtoffers van explosieven, was Irak naar verluidt het meest getroffen land ter wereld in 2013. Meer dan een derde van de burgerslachtoffers van explosieven werd daar geregistreerd.
Incidenten werden geregistreerd in 58 verschillende landen en gebieden wereldwijd.
BEVOLKTE GEBIEDEN
Gemiddeld vielen er 18 burgerdoden of –gewonden elke keer dat er explosieve wapens in bevolkte gebieden gebruikt werden. In andere gebieden bedroeg dat aantal slechts drie.

Markten waren de locatie met het meeste aantal burgerslachtoffers (3,608). Aanvallen op markten vonden plaats in 15 landen en gebieden.

Kinderslachtoffers werden geregistreerd in 34 verschillende landen en gebieden.

TYPES VAN EXPLOSIEVE WAPENS
In de lucht gelanceerde explosieven
In de lucht gelanceerde explosieven waren verantwoordelijk voor 6% van de geregistreerde burgerslachtoffers van explosieven in 2013 (2,012 burgerdoden en -gewonden).
Deze wapens werden minder vaak gebruikt in bevolkte gebieden dan zelfgemaakte explosieven of van op de grond gelanceerde explosieven. 45% van de luchtaanvallen vond plaats in bevolkte gebieden.
Wanneer luchtwapens werden ingezet in bevolkte gebieden, waren 85% van de slachtoffers burgers.
Een derde van alle luchtaanvallen en 85% van de burgerslachtoffers van luchtaanvallen met explosieven kwamen uit Syrië.
AOAV heeft een gemiddelde van 30 burgerslachtoffers geregistreerd bij elke gerapporteerde aanval met een barrel bomb in Syrië.
Van op de grond gelanceerde explosieven
Van op de grond gelanceerde wapens waren verantwoordelijk voor 16% van alle burgerslachtoffers van explosieven in 2013 (5,030 burgerdoden en –gewonden).
88% van alle slachtoffers waren burgers, wat meer is dan bij luchtaanvallen of zelfgemaakte explosieven.
85% van alle mortierslachtoffers zijn gerapporteerd in bevolkte gebieden, wat meer is dan bij gelijk welk ander type wapen.
Er waren gemiddeld 49 burgerslachtoffers bij elke ballistische raketaanval in Syrië, wat meer is dan bij elk ander type wapen.
Zelfgemaakte explosieven
Zelfgemaakte explosieven waren verantwoordelijk voor 73% van de burgerdoden van explosieven in 2013 (22,829 burgerdoden en -gewonden).
Het aantal geregistreerde burgerslachtoffers van zelfgemaakte explosieven steeg met 35% in 2013.
Er waren drie maal zo veel burgerslachtoffers van zelfgemaakte explosieven in Irak dan in het tweede meest getroffen land, Pakistan.
In Irak verdubbelde het aantal grootschalige aanvallen met zelfgemaakte explosieven (incidenten met minstens 25 burgerslachtoffers) bijna in 2013 (150 in plaats van 82 in 2012).
Globaal gezien registreerde AOAV een stijging van 17% burgerslachtoffers bij zelfmoordbommen in 2013 (6,333 burgerdoden en –gewonden in plaats van 5,398).