Categories

Explosive Violence Monitor report translationsSuomi 🇫🇮

Räjähdeiskuraportti: 2013

螢幕快照 2015-10-09 10.34.06 AM

TÄRKEIMMÄT TUTKIMUSTULOKSET

TIIVISTELMÄ

Vuonna 2013 räjähteiden aiheuttamien siviiliuhrien määrä kasvoi 15 % vuoteen 2012 verrattuna.

 • Räjähteet tappoivat tai haavoittivat vuonna 2013 37 809 ihmistä yhteensä 2 430 iskussa. Vuonna 2012 AOAV rekisteröi yhteensä 34 758 uhria 2 742 iskussa.
 • Siviilien osuus kaikista uhreista (31 076 kuolemaa ja loukkaantumista) oli 82 %. Tämä merkitsee kasvua vuodesta 2012, jolloin siviilien osuus kaikista uhreista oli 78 %.
 • Tämä on toinen perättäinen vuosi, jolloin siviiliuhrien osuus on kasvanut.

Räjähteitä käytettäessä asutuilla alueilla 93 % uhreista oli siviilejä.

Muilla alueilla tämä luku laski 36 %:iin.

Siviiliuhrien määrä oli vuonna 2013 suurin Irakissa, Syyriassa, Pakistanissa, Afganistanissa ja Libanonissa.

 • Irakin siviiliuhrien määrä kasvoi vuonna 2013 91 % vuoteen 2012 verrattuna (12 799; edellinen luku oli 6 710).
 • Tiedotusvälineiden välittämien, räjähdeiskujen siviiliuhreja koskevien raporttien perusteella Irak oli maa, joka vuonna 2013 kärsi räjähdeiskuista eniten maailmassa. Yli kolmannes räjähdeiskujen siviiliuhreista rekisteröitiin siellä.
 • Tapauksia rekisteröitiin 58 eri kohteessa (maita ja alueita) ympäri maailmaa.

ASUTUT ALUEET

 • Keskimäärin 18 siviiliä kuoli tai loukkaantui joka kerta räjähteitä käytettäessä asutuilla alueilla. Muilla alueilla sama luku oli vain 3.
 • Torit olivat paikka, jossa räjähteet vaativat siviiliuhreja eniten (3 608). Iskuja toreilla tehtiin 15 kohteessa (maita ja alueita).
 • Lapsiuhreja rekisteröitiin 34 eri kohteessa (maita ja alueita). 

RÄJÄHTEIDEN TYYPIT

Ilmasta laukaistavat räjähteet

 • Ilmasta laukaistavat räjähteet olivat vastuussa 6 %:sta rekisteröidyistä räjähdeiskujen siviiliuhreista vuonna 2013 (2 012 siviilien kuolemaa ja loukkaantumista).
 • Näitä aseita ei käytetty niin usein asutuilla alueilla maalta laukaistaviin aseisiin tai improvisoituihin räjähteisiin verrattuna. Ilmaiskuista 45 % tapahtui asutuilla alueilla.
 • Ilmasta laukaistavia aseita käytettäessä asutuilla alueilla 85 % uhreista oli siviilejä.
 • Kolmannes ilmaiskuista ja 85 % ilmasta laukaistavien räjähteiden aiheuttamista siviiliuhreista olivat Syyriassa.
 • AOAV rekisteröi keskimäärin 30 siviiliuhria jokaisessa raportoidussa Syyriassa tapahtuneessa tynnyripommi-iskussa. 

Maalta laukaistavat räjähteet

 • Maalta laukaistavat räjähteet olivat vastuussa 16 %:sta rekisteröidyistä räjähdeiskujen siviiliuhreista vuonna 2013 (5 030 siviilien kuolemaa ja loukkaantumista).
 • Uhreista 89 % oli siviilejä, mikä on enemmän kuin ilmasta laukaistavien aseiden tai improvisoitujen räjähteiden aiheuttamien siviiliuhrien määrä.
 • Kranaatinheitiniskuista 85 %:n raportoitiin tapahtuneen asutuilla alueilla. Tämä luku on suurempi kaikkien muiden asetyyppien vastaavaan lukuun verrattuna.
 • Kukin ballistisella ohjuksella suoritettu isku Syyriassa aiheutti keskimäärin 49 siviiliuhria. Tämä luku on korkein kaikkiin muihin asetyyppeihin verrattuna.

Improvisoidut räjähteet

 • Improvisoidut räjähteet olivat vastuussa 73 %:sta räjähdeiskujen siviiliuhreista vuonna 2013 (22 829 siviilien kuolemaa ja loukkaantumista).
 • Improvisoitujen räjähteiden aiheuttamien rekisteröityjen siviiliuhrien määrä nousi 35 % vuonna 2013.
 • Irakissa improvisoitujen räjähteiden aiheuttamien siviiliuhrien määrä oli kolminkertainen verrattuna Pakistaniin, jossa vastaavia uhreja oli toiseksi eniten.
 • Irakissa joukkotuhoa aiheuttaneet improvisoiduilla räjähteillä tehdyt iskut (vähintään 25 siviiliuhria aiheuttaneet iskut) miltei kaksinkertaistui vuonna 2013 (150; vastaava luku oli 82 vuonna 2012).
 • Maailmanlaajuisesti AOAV rekisteröi vuonna 2013 17 %:n kasvun itsemurhaiskujen uhreissa (6 333 siviilien kuolemaa ja loukkaantumista, aiempi luku 5 398).

 

Translated by / Suomentanut: Laura Larmo

https://lauralarmo.photoshelter.com