Categories

Explosive Violence Monitor report translationsSuomi 🇫🇮

Räjähdeiskuraportti: 2014

螢幕快照 2015-10-09 10.34.54 AM

Tärkeimmät tutkimustulokset

TIIVISTELMÄ

Vuonna 2014 siviiliuhrien määrä kasvoi 5 % vuoteen 2013 verrattuna. Iskut, joihin liittyi räjähteitä, lisääntyivät puolestaan 11 %:lla.

 • AOAV rekisteröi vuonna 2014 yhteensä 2 702:ssa iskussa 41 847 räjähteiden aiheuttamaa uhria (kuolleita tai loukkaantuneita henkilöitä). Vuonna 2013 AOAV rekisteröi yhteensä 37 809 uhria 2 430:ssä iskussa.
 • Siviiliuhrien määrä kasvoi vuonna 2014 5 % vuoteen 2013 verrattuna. Tämä on kolmas perättäinen vuosi, jolloin räjähdeiskujen rekisteröityjen siviiliuhrien määrä on kasvanut. 
 • Vuonna 2014 rekisteröidyistä uhreista 78 % oli siviilejä (32 662 siviiliä kuoli tai loukkaantui).
 • Irakissa, Syyriassa, Gazassa, Nigeriassa ja Pakistanissa oli vuonna 2014 suurin määrä siviiliuhreja.
 • Irakissa rekisteröitiin jo toisena perättäisenä vuonna yli 10 000 räjähdeiskujen siviiliuhria.
 • Seitsemässä kohteessa (maita ja alueita) rekisteröitiin yli 1 000 siviilien kuolemaa ja loukkaantumista vuonna 2014. Vuonna 2013 tällaisia maita oli viisi.
 • Räjähdeiskujen siviiliuhrien määrä kasvoi eniten Gazassa, Ukrainassa ja Nigeriassa.
 • Iskuja rekisteröitiin 58 kohteessa (maita ja alueita) ympäri maailmaa.
 • Vuonna 2014 ilmaräjähdeiskujen siviiliuhrien määrä lähes kolminkertaistui vuoden 2013 lukuihin verrattuna.
 • Valtioiden harjoittama räjähteiden käyttö kasvoi merkittävästi vuonna 2014. Vaikka vastuuta ei useissa tapauksissa voida osoittaa, niissä tapauksissa, joissa asiasta raportoitiin, valtiot aiheuttivat vuonna 2014 28 % rekisteröidyistä siviiliuhreista. Tämä luku kasvoi 11 % vuoden 2013 vastaavasta luvusta.4

ASUTUT ALUEET

 • Asuttujen alueiden uhreista 92 % raportoitiin olleen siviilejä vuonna 2014. Vastaava luku on 34 % muilla alueilla.
 • Keskimäärin 16 henkilöä kuoli tai haavoittui joka kerta räjähteitä käytettäessä asutuilla alueilla. Muilla alueilla vuoden 2014 keskimääräinen luku oli neljä.
 • Toreilla siviiliuhrien määrä oli vuonna 2014 4 245. Tämä merkitsee 15 %:n kasvua vuoden 2013 vastaavasta luvusta.
 • Räjähteiden aiheuttamia lapsiuhreja oli vuonna 2014 yhteensä 28 kohteessa (maita ja alueita).

RÄJÄHDETYYPIT

Ilmasta laukaistavat räjähteet

 • Ilmasta laukaistavat räjähteet olivat vastuussa 18 %:sta rekisteröidyistä siviiliuhreista (5 868 siviilien kuolemaa ja loukkaantumista).
 • Vuonna 2014 ilmaräjähdeiskujen siviiliuhrien määrä lähes kolminkertaistui vuoden 2013 lukuihin verrattuna (jolloin rekisteröitiin 2 012 kuolemaa ja loukkaantumista).
 • Uhreja oli yhteensä 17 kohteessa (maita ja alueita) vuonna 2014. Melkein puolet (43 %) ilmasta laukaistavien räjähteiden aiheuttamista siviiliuhreista oli Syyriassa, ja 35 % Gazassa.
 • AOAV rekisteröi vuonna 2014 tynnyripommien aiheuttamia siviiliuhreja lähes kaksinkertaisen määrän vuoteen 2013 verrattuna.

Maalta laukaistavat räjähteet

 • Maalta laukaistavat räjähteet olivat vuonna 2014 vastuussa 8 088:sta siviiliuhrista (25 % kaikista rekisteröidyistä).
 • Uhreista 90 % oli siviilejä. Tämä on rekisteröityjen improvisoiduilla räjähteillä tehtyjen iskujen (85 %) sekä ilmaiskujen (61 %) määriä suurempi.
 • Kranaatinheittimet aiheuttivat 3 000 siviiliuhria yhteensä 15 maassa. Tämä luku kasvoi 53 % vuoden 2013 vastaavasta määrästä.
 • Ukrainassa keskimäärin kuusi siviiliä kuoli kutakin useilla raketinheittimillä tehtyä iskua kohti.

Improvisoidut räjähteet

 • Improvisoidut räjähteet aiheuttivat 17 098 siviiliuhria. Tämä luku on 52 % kaikista vuonna 2014 rekisteröidyistä uhreista.
 • Improvisoitujen räjähteiden tappamista ja haavoittamista uhreista 85 % oli siviilejä.
 • Improvisoitujen räjähteiden aiheuttamien siviiliuhrien määrä laski 26 % vuoden 2013 vastaavaan lukuun verrattuna (17 098, joka on laskua 22 829 uhrista).

Kolme vuoden 2014 tuhoisinta improvisoiduilla räjähteillä tehtyä iskua tapahtui Nigeriassa.

 

Translated by / Suomentanut: Laura Larmo

https://lauralarmo.photoshelter.com