Categories

AOAV: all our reportsExplosive Violence Monitor report translationsбългарскиExplosive violence research

ДЪРЖАВИ ПОСТРАДАЛИ ОТ ЕКСПЛОЗИИ (2015)

Прочетете пълния доклад тук

Убити и ранени хора по целия свят
Общ брой на жертвите: 43 795
Общ брой на убитите: 18 032 души
Общ брой на ранените: 25 763

Цивилни
Брой убити цивилни: 10 984
Брой ранени цивилни: 22 323
76% от убитите и ранените са цивилни

Въоръжени актьори
Брой убити въоръжени актьори: 7048
Брой ранени въоръжени актьори: 3440

Населени места
Общо убити в населените места: 10 849
Общ брой на пострадалите в населените места: 21 178
Брой убити цивилни в населените места: 9387
Ранени цивилни в населените места: 20 225
92% от всички убити или ранени хора в населени места са цивилни

деца
Брой убити или ранени деца (където е посочено): 1112

Пол
17% от убитите или ранени цивилни са жени (където е посочено)

Видове оръжия
От общите цивилни жертви 28% са убити или ранени от въздушни удари
От общите цивилни жертви 21% са убити или ранени от наземни удари
От общите цивилни жертви 49% са убити или ранени от самоделни взривни устройства

Държави
Петте най-засегнати държави по отношение на общия брой убити и ранени от експлозивни оръжия (от повече към по-малко засегнати):
Сирия, Ирак, Йемен, Нигерия, Афганистан
Петте най-засегнати страни по отношение на броя на цивилни, убити и ранени от взривни оръжия (от повече към по-малко засегнати):
Сирия, Йемен, Ирак, Нигерия, Афганистан