Categories

Suomi 🇫🇮

Räjähdeiskuraportti: 2015

Unacceptable harmLaatija: AOAV 26. huhtikuuta 2016

Räjähdeiskujen siviiliuhrien määrä maailmassa nousee neljäntenä vuotena peräkkäin.

Vuosi 2015 oli jo neljäs perättäinen vuosi, jolloin räjähdeiskujen siviiliuhrien määrä ympäri maailmaa nousi. AOAV on rekisteröinyt raportissaan Unacceptable harm 33 307 siviiliä, joiden kuoleman tai loukkaantumisen ovat aiheuttaneet räjähteet. Tämä luku on kasvanut 2 % vuodesta 2014 ja 54 % siitä, kun AOAV aloitti seurantansa vuonna 2011.

Täydellinen raportti (englanniksi) on ladattavissa tästä: Unacceptable Harm – Monitoring Explosive Violence in 2015.

Tärkeimmät tutkimustulokset ovat:

 • Vuonna 2015 AOAV rekisteröi 43 786 räjähteiden aiheuttamaa kuolemaa ja loukkaantumista yhteensä 2 170 tapauksessa. Näistä 33 307 oli siviilejä – 76 %.
 • Räjähteitä käytettäessä asutuilla alueilla 92 % kuolleista ja loukkaantuneista oli siviilejä. Vastaava luku on 31 % muilla alueilla.
 • Asutuilla alueilla tapahtuneiden siviilien kuolemien ja loukkaantumisten osuus oli 89 % kaikista raportoiduista siviilien kuolemista ja loukkaantumisista.
 • Vuonna 2015 siviilien kuolemat ja loukkaantumiset kasvoivat 2 % vuoteen 2014 verrattuna. Tämä on neljäs perättäinen vuosi, jolloin räjähteiden aiheuttamien rekisteröityjen siviiliuhrien määrä on kasvanut. Yhteensä 21 499 siviiliä kuoli tai loukkaantui vuonna 2011.
 • Itsemurhaiskujen aiheuttamien rekisteröityjen siviilien kuolemien tai -loukkaantumisten määrä nousi jyrkästi, saavuttaen lukeman 9 205. Tämä oli 67 % enemmän vuoden 2014 lukuun verrattuna huolimatta siitä, että iskujen lukumäärä oli miltei sama (253 vuonna 2015, 248 vuonna 2014).
 • Ilmasta laukaistavien aseiden aiheuttamien iskujen raportoitiin tappaneen ja haavoittaneen 9 200 siviiliä maailmanlaajuisesti. Luku muodostaa 28 % kaikista siviilien kuolemista ja loukkaantumisista. Tämä merkitsee 57 %:n nousua siviilien kuolemissa ja loukkaantumisissa vuoteen 2014 verrattuna huolimatta siitä, että rekisteröityjen iskujen määrässä oli laskua 32 % (501 vuonna 2015, 735 vuonna 2014).
 • Syyriassa, Jemenissä, Irakissa, Nigeriassa ja Afganistanissa oli suurin määrä siviilien kuolemia ja loukkaantumisia vuonna 2015.
 • Raportoitujen kuolemien ja loukkaantumisten määrä Syyriassa jatkoi kasvuaan. AOAV rekisteröi Syyriassa vuonna 2015 yli 10 000 kuolemaa ja loukkaantumista.
 • Useissa maissa räjähteiden aiheuttamien siviilien kuolemien ja loukkaantumisten määrässä esiintyi merkittävää kasvua edellisvuoteen verrattuna: Turkki (7 682 %), Jemen (1 204 %), Egypti (142 %), Libya (85 %), Syyria (39 %) ja Nigeria (22 %).
 • Kuudessa kohteessa (maita tai alueita) rekisteröitiin yli 1 000 siviilien kuolemaa ja loukkaantumista vuonna 2015.
 • Iskuja rekisteröitiin 64 kohteessa (maita tai alueita) ympäri maailmaa – viisi maata enemmän vuoteen 2014 verrattuna. Näistä maista 23:ssa ei ollut rekisteröityjä iskuja vuonna 2014.
 • Huolimatta tästä kuolemien ja loukkaantumisten määrän kasvusta oli rekisteröityjen räjähdeiskujen määrässä 20 %:n lasku vuoteen 2014 verrattuna. Tämä merkitsee, että kuolettavuuden keskimääräinen taso oli korkeampi aiempiin vuosiin verrattuna; nousu kertoo asuttuihin alueisiin harkitusti kohdistetun räjähteiden käytön kasvusta. Vuonna 2014 AOAV rekisteröi yhteensä 41 847 kuolemaa ja loukkaantumista 2 702 iskussa.

 

Translated by / Suomentanut: Laura Larmo

https://lauralarmo.photoshelter.com