suomi

AOAV is working to reduce armed violence - please help us by sharing our work:

Kestämätöntä vahinkoa: AOAV:n räjähteillä aiheutetun väkivallan seuranta 2015

Unacceptable harmLaatija: AOAV 26. huhtikuuta 2016

Räjähdeaseiden aiheuttamien maailmanlaajuisten siviiliuhrien määrä nousee neljäntenä vuotena peräkkäin.

Vuosi 2015 oli jo neljäs perättäinen vuosi, jona räjähteillä aiheutetun väkivallan maailmanlaajuisten siviiliuhrien määrä nousi. AOAV on rekisteröinyt raporttiinsa Kestämätöntä vahinkoa (Unacceptable Harm) 33 307 siviiliä, joiden kuolema tai haavoittuminen on johtunut räjähdeaseista. Tämä luku on kasvanut 2 % vuodesta 2014 ja 54 % siitä, kun AOAV aloitti seurantansa vuonna 2011.

Täydellinen raportti (englanniksi) on ladattavissa tästä: Unacceptable Harm – Monitoring Explosive Violence in 2015.

Keskeiset tutkimustulokset ovat:

 • Vuonna 2015 AOAV rekisteröi 43 786 räjähdeaseiden aiheuttamaa kuolemaa ja loukkaantumista yhteensä 2 170:ssa tapauksessa. Näistä 33 307 oli siviilejä – 76 %.
 • Räjähdeaseita käytettäessä asutuilla alueilla 92 % kuolleista ja loukkaantuneista oli siviilejä. Vastaava luku on 31 % muilla alueilla.
 • Asutuilla alueilla tapahtuneiden siviilien kuolemien ja loukkaantumisien osuus oli 89 % kaikista raportoiduista siviilien kuolemista ja loukkaantumisista.
 • Vuonna 2015 siviilien kuolemat ja loukkaantumiset kasvoivat 2 % vuoteen 2014 verrattuna. Tämä on neljäs perättäinen vuosi, jolloin rekisteröityjen räjähteillä aiheutetun väkivallan siviiliuhrien määrä on kasvanut. Yhteensä 21 499 siviiliä kuoli tai loukkaantui vuonna 2011.
 • Itsemurhaiskujen aiheuttamien rekisteröityjen siviilikuolemien tai -loukkaantumisien määrä nousi jyrkästi, saavuttaen lukeman 9 205. Tämä oli 67 % enemmän vuonna 2014 rekisteröityyn lukuun verrattuna huolimatta siitä, että tapauksien lukumäärä oli miltei sama (253 vuonna 2015, 248 vuonna 2014).
 • Ilmasta laukaistavien aseiden aiheuttamien tapauksien raportoitiin tappaneen ja haavoittaneen 9 200:aa siviiliä maailmanlaajuisesti. Luku muodostaa 28 % kaikista siviilien kuolemista ja loukkaantumisista. Tämä merkitsee 57 %:n nousua siviilien kuolemissa ja loukkaantumisissa vuoteen 2014 verrattuna huolimatta siitä, että rekisteröityjen tapahtumien määrässä oli laskua 32 % (501 vuonna 2015, 735 vuonna 2014).
 • Syyriassa, Jemenissä, Irakissa, Nigeriassa ja Afganistanissa oli suurin määrä siviilien kuolemia ja loukkaantumisia vuonna 2015.
 • Raportoitujen kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä Syyriassa jatkoi kasvuaan. AOAV rekisteröi Syyriassa vuonna 2015 yli 10 000 kuolemaa ja loukkaantumista.
 • Useissa maissa räjähdeaseiden aiheuttamien siviilien kuolemien ja loukkaantumisien määrässä esiintyi merkittävää kasvua edellisvuoteen verrattuna: Turkki (7 682 %), Jemen (1 204 %), Egypti (142 %), Libya (85 %), Syyria (39 %) ja Nigeria (22 %).
 • Kuudessa kohteessa (maita tai alueita) rekisteröitiin yli 1 000 siviilien kuolemaa ja loukkaantumista vuonna 2015.
 • Tapauksia rekisteröitiin 64:ssa kohteessa (maita tai alueita) ympäri maailmaa – viisi maata enemmän vuoteen 2014 verrattuna. Näistä maista 23:ssa ei ollut rekisteröityjä tapauksia vuonna 2014.
 • Huolimatta tästä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrän kasvusta oli rekisteröityjen räjähdeaseiden aiheuttamien tapauksien määrässä 20 %:n lasku vuoteen 2014 verrattuna. Tämä merkitsee, että kuolettavuuden keskimääräinen taso oli korkeampi aiempiin vuosiin verrattuna. Nousu kertoo asuttuihin alueisiin harkitusti kohdistetun räjähdeaseiden käytön kasvusta. Vuonna 2014 AOAV rekisteröi 2 702:ssa tapauksessa yhteensä 41 847 kuolemaa ja loukkaantumista.

 

 

translated by Laura Larmo


AOAV is working to reduce armed violence - please help us by sharing our work: