Categories

Nederlands 🇳🇱

Monitoring Explosief Geweld: 2015

Unacceptable harmOVERZICHT

* Voor het vierde jaar op rij kende 2015 wereldwijd een stijging in het aantal burgerslachtoffers van explosieven. Vorig jaar werden 33.307 burgers gedood of gewond door explosieven – 2% meer dan in 2014, en 65% meer dan toen AOAV begon te monitoren in 2011.

* AOAV heeft 43.786 doden en gewonden door explosieven geregistreerd in 2.170 incidenten in 2015. Daarvan waren er 33.307 – 76% – burgers.

* Wanneer explosieven gebruikt werden in bevolkte gebieden, waren 92% van de doden en gewonden burgers. Dit in vergelijking met 31% in andere gebieden.

* In bevolkte gebieden waren 89% van alle gerapporteerde doden en gewonden burgerslachtoffers.

* Het aantal burgerdoden en -gewonden steeg met 2% in 2015 ten opzichte van 2014. Dit is het vierde opeenvolgende jaar waarop het aantal gerapporteerde burgerslachtoffers van geweld met explosieven is gestegen. In 2011 waren er 21.499 burgers die gedood of gewond werden.

* Er was een sterke stijging in het aantal burgers die gedood of gewond werden door zelfmoordaanslagen – 9.205 in totaal. Dit was 67% meer dan het aantal geregistreerde slachtoffers in 2014 – ondanks een gelijkaardig aantal incidenten (253 in 2015, 248 in 2014).

* Incidenten door in de lucht gelanceerde explosieven veroorzaakten 9.200 gerapporteerde burgerdoden en -gewonden wereldwijd, verantwoordelijk voor 28% van alle burgerdoden en -gewonden. Dit komt overeen met een stijging van 57% burgerdoden en -gewonden ten opzichte van 2014 – ondanks een 32% daling in het aantal gerapporteerde incidenten (501 in 2015, 735 in 2014).

* Syrië, Jemen, Irak, Nigeria en Afghanistan kenden het hoogste aantal burgerslachtoffers in 2015.

* Het aantal gerapporteerde doden en gewonden in Syrië bleef stijgen. AOAV registreerde in 2015 meer dan 10.000 doden en gewonden in Syrië .

* Een aantal landen kende een significante stijging in het aantal burgerdoden en –gewonden als gevolg van explosieven, in vergelijking met het jaar daarvoor: Turkije (7682%), Jemen (1204%), Egypte (142%), Libië (85%), Syrië (39%) en Nigeria (22%).

* Zes landen en gebieden hadden meer dan 1.000 burgerdoden en –gewonden in 2015.

* Incidenten werden geregistreerd in 64 landen en gebieden wereldwijd – 5 landen meer dan in 2014. In 23 van die landen werden geen incidenten geregistreerd in 2014.

* Ondanks de stijging in het aantal doden en gewonden, was er een 20% daling in het aantal gerapporteerde incidenten met explosieven ten opzichte van 2014. Dit betekent dat er gemiddeld een hogere dodelijkheid is dan de vorige jaren – een weerspiegeling van het toenemende gebruik van explosieven doelbewust ingezet in bevolkte gebieden. In 2014 had AOAV 41.847 doden en gewonden geregistreerd in 2.702 incidenten.

Translated by Eva Morre