Categories

AOAV: all our reports

Patronen van leed – vijf jaar monitoring van explosief geweld

Pattern of HarmVoornaamste bevindingen

OVERZICHT

In vijf jaar monitoring van explosief geweld wereldwijd, heeft AOAV 188,325 doden en gewonden geregistreerd door 12,566 incidenten waarin explosieven gebruikt werden. Van het totale aantal slachtoffers, zijn 145,565 (77%) gerapporteerd als burgers.

De voornaamste bevindingen in dit rapport – Patronen van leed – tonen dat:

 • Van de 188,325 doden en gewonden geregistreerd tussen 2011 en 2015, waren 145,565 (77%) burgers. De overige 42,760 waren gewapende actoren.
 • Als explosieve wapens gebruikt werden in bevolkte gebieden, waren 91% van de doden en gewonden burgers. Dit vergeleken met 33% in gebieden die niet gerapporteerd zijn als bevolkt.
 • Ieder jaar, sinds het begin van het monitoren door AOAV, was er een stijging van het totale aantal doden en gewonden én van het aantal burgerdoden en –gewonden.
  • In 2015 werden er 43,795 doden en gewonden geregistreerd, waarvan 33,307 burgers. Dit was respectievelijk 45% en 54% meer dan in 2011.
 • Minstens één dode of gewonde werd geregistreerd in 110 landen en gebieden gedurende de laatste vijf jaar.
  • Elk jaar werden er incidenten geregistreerd in gemiddeld 61 verschillende landen en gebieden.
 • Gedurende de laatste vijf jaar kenden Irak, Syrië, Pakistan, Afghanistan en Jemen het meeste burgerleed.
  • Vier van deze landen – Irak, Syrië, Pakistan en Afghanistan – kenden meer dan 10,000 burgerdoden en -gewonden.
 • Zelfgemaakte explosieven veroorzaakten consequent het meeste burgerleed van alle soorten explosieven. In vijf jaar registreerde AOAV 105,071 doden en gewonden als gevolg van incidenten met zelfgemaakte explosieven. Van de slachtoffers waren er 86,395 (82%) burgers. Dit bedraagt 59% van alle geregistreerde burgerdoden en –gewonden.
 • Zelfmoordaanslagen vertegenwoordigen slechts 19% van alle incidenten met zelfgemaakte explosieven, maar uit de gegevens blijkt dat ze bijzonder zorgwekkend zijn. Zelfmoordaanslagen veroorzaakten 39,717 doden en gewonden, waarvan 79% (31,447) burgers.
  • Dit bedraagt 38% van alle doden en gewonden door zelfgemaakte explosieven, buitenproportioneel veel.
  • Van de tien ergste incidenten in de vijf laatste jaren, waren de helft zelfmoordaanslagen.
 • AOAV heeft 35,976 doden en gewonden, waarvan 21,280 (59%) burgers, ten gevolge van in de lucht gelanceerde explosieven geregistreerd.
  • Wanneer in de lucht gelanceerde explosieven gebruikt werden in bevolkte gebieden, waren 86% van de doden en gewonden burgers, vergeleken met 19% in gebieden niet geregistreerd als bevolkt. Zowel 2014 als 2015 zagen een zorgwekkende piek aan slachtoffers van in de lucht gelanceerde explosieven, met 9,200 burgerdoden en –gewonden in 2015 – een stijging van 4,5 keer het aantal geregistreerd in 2013.
 • Van op de grond gelanceerde explosieven veroorzaakten 39,347 doden en gewonden, waarvan 32,903 (84%) burgers.
  • Bij gebruik in bevolkte gebieden, waren 92% van de doden en gewonden burgers, vergeleken met 38% bij gebruik in gebieden die niet geregistreerd zijn als bevolkt.