Key report translations suomi

AOAV is working to reduce armed violence - please help us by sharing our work:

RÄJÄHTÄVÄ TILANNE 2012

螢幕快照 2015-10-09 10.30.53 AM

Syyria oli vuonna 2012 maa, joka eniten maailmassa kärsi räjähteiden aiheuttamasta väkivallasta.

 • Räjähdeaseiden aiheuttamien siviiliuhrien määrä oli Syyriassa 23 % suurempi kuin Irakissa, joka oli samaisessa tilastossa järjestyksessä toinen.5
 • Yhdeksän kymmenestä räjähteillä aiheutetun väkivallan uhreista Syyriassa oli siviilejä.

Vuonna 2012 räjähteillä aiheutetun väkivallan uhreista raportoitiin 58:sta eri kohteesta (maita ja alueita).

 • Syyria, Irak, Pakistan, Afganistan ja Nigeria olivat viisi maata, jotka eniten kärsivät räjähteillä aiheutetusta väkivallasta.
 • Kaikista tilastoiduista siviiliuhreista 80 % oli näissä maissa.RÄJÄHTEILLÄ AIHEUTETUN VÄKIVALLAN SEURANTA 2012  |  4

ASUTUT ALUEET

 • Keskimäärin 16 henkilöä kuoli tai haavoittui joka kerta, kun räjähdeaseita käytettiin asutuilla alueilla. Muilla alueilla rekisteröity määrä oli keskimäärin seitsemän.6
 • Yli puolet (61 %) kaikista räjähteillä aiheutetuista väkivaltatapauksista raportoitiin tapahtuneen asutuilla alueilla.7

RÄJÄHDEASEIDEN TYYPIT

Ilmasta laukaistavat räjähdeaseet

 • Ilmasta laukaistavien räjähdeaseiden uhreista 54 % oli siviilejä. Vähän alle puolet tapauksista, joihin liittyi ilmassa laukaistavia aseita, tapahtui asutuilla alueilla (47 %).8
 • Ilmasta laukaistavat aseet olivat vastuussa vähintään 2 518:sta siviiliuhrista (9 % kaikista AOAV:n

vuonna 2012 tilastoimista siviiliuhreista).9 Ilmasta laukaistavien räjähdeaseiden maailmanlaajuisista siviiliuhreista 58 % oli Syyriassa.

 • Ilmasta pudotettavat pommit ja ohjukset erottuivat syyksi erittäin suurille siviiliuhrien prosenttiosuuksille. Kun näitä aseita käytettiin asutuilla alueilla, 82 % uhreista raportoitiin olevan siviilejä.10

Maalta laukaistavat räjähdeaseet

 • Vuonna 2012 maalta laukaistavien räjähdeaseiden uhreista 86 % oli siviilejä. Näistä tapauksista 80 % tapahtui asutuilla alueilla.11
 • AOAV tilastoi 6 508 maalta laukaistavien räjähdeaseiden aiheuttamaa siviiliuhria (25 % kaikista maailmanlaajuisesti tilastoiduista siviiliuhreista vuonna 2012).12
 • Kranaatinheittimet erottuivat jälleen aseena, jonka aiheuttamien siviiliuhrien prosenttiosuudet olivat suuria. Kaikista kranaatinheittimien uhreista 90 % raportoitiin olevan siviilejä. Vuonna 2012 maailmanlaajuisesta kranaatinheittimien käytöstä 60 % raportoitiin tapahtuneen Pakistanissa ja Syyriassa.13

Improvisoidut räjähteet

 • Improvisoidut räjähteet aiheuttivat vuonna 2012 yli puolet (60 %) kaikista AOAV:n tilastoimista räjähdeaseiden uhreista.
 • Improvisoitujen räjähteiden raportoitiin aiheuttaneen uhreja 42 maassa. Improvisoituja räjähteitä koskevan listan kolme ylintä maata olivat Irak, Afganistan ja Pakistan. Nämä muodostivat 68 % kaikista rekisteröidyistä improvisoitujen räjähteiden tapauksista.14
 • Keskimäärin 23 siviiliä kuoli tai haavoittui, kun kyseessä oli itsemurhaiskussa laukaistu improvisoitu räjähde. Tämä oli yli kaksinkertainen määrä verrattuna keskimääräisiin tilastoituihin lukuihin muunlaisissa improvisoitujen räjähteiden tapauksissa.15
 • AOAV rekisteröi keskimäärin 32 siviiliuhria tapausta kohden autopommeja käytettäessä asutuilla alueilla. Vastaava luku muilla alueilla on kuusi siviiliuhria tapausta kohden.16

RÄJÄHDEASEET, JOILLA ON LAAJALLE ULOTTUVA VAIKUTUS

Laajalle ulottuva räjähdys ja sirpaleet

 • Aseet, jotka voivat aiheuttaa ison räjähdyksen ja sirpaleiden leviämisen laajalle alueelle (esimerkkeinä ilmasta pudotettavat pommit sekä paljon räjähteitä sisältävät autopommit) olivat vuonna 2012 usein syynä joukkotuhoa aiheuttaneissa tapauksissa.17

Epätarkkuus kohteisiin osumisessa

 • Kun aseellisten toimijoiden raportoitiin olleen iskujen kohteena, siviilit muodostivat 52 % tilastoiduista

uhreista.18 Kun aseistettuihin toimijoihin kohdistetut iskut tapahtuivat asutuilla alueilla, siviiliuhrien prosenttiosuus kasvoi dramaattisesti 80 %:iin.

Monen eri lajin aseistus

 • Useiden erilaisten räjähdeaseiden samanaikainen yhdistelmäkäyttö kaupunkialueilla oli yksi tuhoisimmista AOAV:n tilastoimista räjähteiden aiheuttaman väkivallan muodoista.19

 

 

translated by Laura Larmo


AOAV is working to reduce armed violence - please help us by sharing our work: