Key report translations suomi

AOAV is working to reduce armed violence - please help us by sharing our work:

RÄJÄHTÄVIÄ TAPAUKSIA 2013

螢幕快照 2015-10-09 10.34.06 AM

KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET

YLEISKATSAUS

Vuonna 2013 räjähdeaseiden aiheuttamien siviiliuhrien määrä kasvoi 15 % vuoteen 2012 verrattuna.

 • Räjähdeaseet tappoivat tai haavoittivat vuonna 2013 37 809 ihmistä yhteensä 2 430 tapauksessa. Vuonna 2012 AOAV rekisteröi yhteensä 34 758 uhria 2 742 tapauksessa.
 • Siviilien osuus kaikista uhreista (31 076 kuolemaa ja loukkaantumista) oli 82 %. Tämä merkitsee kasvua vuodesta 2012, jolloin siviilien osuus kaikista uhreista oli 78 %.
 • Tämä on toinen perättäinen vuosi, jolloin siviiliuhrien osuus on kasvanut.

Räjähdeaseita käytettäessä asutuilla alueilla 93 % uhreista oli siviilejä.

Muilla alueilla tämä luku laski 36 %:iin.

Siviiliuhrien määrä oli vuonna 2013 suurin Irakissa, Syyriassa, Pakistanissa, Afganistanissa ja Libanonissa.

 • Irakin siviiliuhrien määrä kasvoi vuonna 2013 91 % vuoteen 2012 verrattuna (12 799, kun edellinen luku oli 6 710).
 • Tiedotusvälineiden välittämien räjähteillä aiheutetun väkivallan siviiliuhreja koskevien raporttien perusteella Irak oli maa, joka vuonna 2013 kärsi siitä eniten maailmassa. Yli kolmannes räjähteillä aiheutetun väkivallan siviiliuhreista rekisteröitiin siellä.
 • Tapauksia rekisteröitiin 58 eri kohteessa (maita ja alueita) ympäri maailmaa.

ASUTUT ALUEET

 • Keskimäärin 18 siviiliä kuoli tai loukkaantui joka kerta räjähdeaseita käytettäessä asutuilla alueilla. Muilla alueilla sama luku oli vain kolme.
 • Torit olivat paikka, jossa räjähdeaseet vaativat siviiliuhreja eniten (3 608). Iskuja toreilla tapahtui 15:ssa kohteessa (maita ja alueita).
 • Lapsiuhreja rekisteröitiin 34:ssä eri kohteessa (maita ja alueita).

RÄJÄHDEASEIDEN TYYPIT

Ilmasta laukaistavat räjähdeaseet

 • Ilmasta laukaistavat räjähdeaseet olivat vastuussa 6 %:sta rekisteröidyistä räjähteillä aiheutetun väkivallan siviiliuhreista vuonna 2013 (2 012 siviilien kuolemaa ja loukkaantumista).
 • Näitä aseita ei käytetty niin usein asutuilla alueilla maalta laukaistaviin aseisiin tai improvisoituihin räjähteisiin verrattuna. Ilmaiskuista 45 % tapahtui asutuilla alueilla.
 • Ilmasta laukaistavia aseita käytettäessä asutuilla alueilla 85 % uhreista oli siviilejä.
 • Kolmannes ilmaiskuista ja 85 % ilmasta laukaistavien räjähdeaseiden aiheuttamista siviiliuhreista olivat Syyriassa.
 • AOAV rekisteröi keskimäärin 30 siviiliuhria jokaisessa raportoidussa Syyriassa tapahtuneessa tynnyripommi-iskussa.

Maalta laukaistavat räjähdeaseet

 • Maalta laukaistavat räjähdeaseet olivat vastuussa 16 %:sta rekisteröidyistä räjähteillä aiheutetun väkivallan siviiliuhreista vuonna 2013 (5 030 siviilien kuolemaa ja haavoittumista).
 • Uhreista 89 % oli siviilejä, mikä on enemmän kuin ilmasta laukaistavien aseiden tai improvisoitujen räjähteiden aiheuttamien siviiliuhrien määrä.
 • Kranaatinheitiniskuissa 85 % raportoitiin tapahtuneen asutuilla alueilla. Tämä luku on suurempi kaikkien muiden asetyyppien vastaavaan lukuun verrattuna.
 • Kukin ballistisella ohjuksella suoritettu isku Syyriassa aiheutti keskimäärin 49 siviiliuhria. Tämä luku on korkein kaikkiin muihin asetyyppeihin verrattuna.

Improvisoidut räjähteet

 • Improvisoidut räjähteet olivat vastuussa 73 %:sta räjähteillä aiheutetun väkivallan siviiliuhreista vuonna 2013 (22 829 siviilien kuolemaa ja loukkaantumista).
 • Rekisteröityjen, improvisoitujen räjähteiden aiheuttamien siviiliuhrien määrä nousi 35 % vuonna 2013.
 • Irakissa improvisoitujen räjähteiden aiheuttamien siviiliuhrien määrä oli kolminkertainen verrattuna Pakistaniin, jossa vastaavia uhreja oli toiseksi eniten.
 • Irakissa joukkotuhoa aiheuttaneet improvisoiduilla räjähteillä tehdyt iskut (tapaukset, joissa oli vähintään 25 siviiliuhria) miltei kaksinkertaistui vuonna 2013 (150, kun vastaava luku vuonna 2012 oli 82).
 • Maailmanlaajuisesti AOAV rekisteröi vuonna 2013 17 %:n kasvun itsemurhapommi-iskujen uhreissa (6 333 siviilien kuolemaa ja loukkaantumista, aiempi luku 5 398).

 

 

translated by Laura Larmo


AOAV is working to reduce armed violence - please help us by sharing our work: