Key report translations suomi

AOAV is working to reduce armed violence - please help us by sharing our work:

RÄJÄHTÄVIÄ TILOJA 2014

螢幕快照 2015-10-09 10.34.54 AMKeskeiset tutkimustulokset

YLEISKATSAUS

Vuonna 2014 siviiliuhrien määrä kasvoi 5 % vuoteen 2013 verrattuna. Tapaukset, joihin liittyi räjähdeaseita, lisääntyivät puolestaan 11 %:lla.

 • AOAV rekisteröi vuonna 2014 yhteensä 2 702:ssa tapauksessa 41 847 räjähdeaseiden aiheuttamaa uhria (kuolleita tai loukkaantuneita henkilöitä). Vuonna 2013 AOAV rekisteröi yhteensä 37 809 uhria 2 430:ssä tapauksessa.
 • Siviiliuhrien määrä kasvoi vuonna 2014 5 % vuoteen 2013 verrattuna. Tämä on kolmas perättäinen vuosi, jolloin rekisteröityjen räjähteillä aiheutetun väkivallan siviiliuhrien määrä on kasvanut.
 • Vuonna 2014 tilastoiduista uhreista 78 % oli siviilejä (32 662 siviiliä kuoli tai loukkaantui).
 • Irakissa, Syyriassa, Gazassa, Nigeriassa ja Pakistanissa oli vuonna 2014 suurin määrä siviiliuhreja.
 • Irakissa rekisteröitiin jo toisena perättäisenä vuonna yli 10 000 räjähdeaseiden siviiliuhria.
 • Seitsemässä kohteessa (maita ja alueita) rekisteröitiin yli 1 000 siviilien kuolemaa ja loukkaantumista vuonna 2014. Vuonna 2013 tällaisia maita oli viisi.
 • Räjähdeaseiden siviiliuhrien määrä kasvoi eniten Gazassa, Ukrainassa ja Nigeriassa.
 • Tapauksia rekisteröitiin 58:ssa kohteessa (maita ja alueita) ympäri maailmaa.
 • Vuonna 2014 ilmaräjähdeaseiden siviiliuhrien määrä lähes kolminkertaistui vuoden 2013 lukuihin verrattuna.
 • Valtioiden harjoittama räjähdeaseiden käyttö kasvoi merkittävästi vuonna 2014. Vaikka vastuuta ei useissa tapauksissa voida osoittaa, niissä tapauksissa, joissa asiasta raportoitiin, valtiot aiheuttivat vuonna 2014 28 % tilastoiduista siviiliuhreista. Tämä luku kasvoi 11 % vuoden 2013 vastaavasta luvusta.4

ASUTUT ALUEET

 • Vuonna 2014 asuttujen alueiden uhreista 92 % raportoitiin olevan siviilejä. Vastaava luku on 34 % muilla alueilla.
 • Keskimäärin 16 henkilöä kuoli tai haavoittui joka kerta räjähdeaseita käytettäessä asutuilla alueilla. Muilla alueilla vuoden 2014 keskimääräinen luku oli neljä.
 • Toreilla siviiliuhrien määrä oli vuonna 2014 4 245. Tämä merkitsee 15 %:n kasvua vuoden 2013 vastaavasta luvusta.
 • Vuoden 2014, räjähdeaseiden aiheuttamia lapsiuhreja oli 28 kohteessa (maita ja alueita).

RÄJÄHDEASEIDEN TYYPIT

Ilmasta laukaistavat räjähdeaseet

 • Ilmasta laukaistavat räjähdeaseet olivat vastuussa 18 %:sta tilastoiduista siviiliuhreista (5 868 siviilien kuolemaa ja loukkaantumista).
 • Vuonna 2014 ilmaräjähdeaseiden siviiliuhrien määrä lähes kolminkertaistui vuoden 2013 lukuihin verrattuna (jolloin rekisteröitiin 2 012 kuolemaa ja loukkaantumista).
 • Vuonna 2014 uhreja oli 17 kohteessa (maita ja alueita). Melkein puolet (43 %) ilmasta laukaistavien räjähdeaseiden aiheuttamista siviiliuhreista oli Syyriassa, ja 35 % Gazassa.
 • AOAV rekisteröi vuonna 2014 tynnyripommien aiheuttamia siviiliuhreja lähes kaksinkertaisen määrän vuoteen 2013 verrattuna.

Maalta laukaistavat räjähdeaseet

 • Maalta laukaistavat räjähdeaseet olivat vuonna 2014 vastuussa 8 088:sta siviiliuhrista (25 % kaikista tilastoiduista).
 • Uhreista 90 % oli siviilejä. Tämä on suurempi kuin rekisteröityjen improvisoiduilla räjähteillä tehtyjen iskujen (85 %) ja ilmaiskujen (61 %) määrä.
 • Kranaatinheittimet aiheuttivat 3 000 siviiliuhria 15 maassa. Tämä luku kasvoi 53 % vuoden 2013 vastaavasta määrästä.
 • Ukrainassa keskimäärin kuusi siviiliä kuoli kutakin useilla raketinheittimillä tehtyä iskua kohti.

Improvisoidut räjähteet

 • Improvisoidut räjähteet aiheuttivat 17 098 siviiliuhria. Tämä luku on 52 % kaikista vuonna 2014 rekisteröidyistä uhreista.
 • Improvisoitujen räjähteiden tappamista ja haavoittamista uhreista 85 % oli siviilejä.
 • Improvisoidut räjähteiden aiheuttamien siviiliuhrien määrä laski 26 % vuoden 2013 vastaavaan lukuun verrattuna (17 098, joka on laskua 22 829 uhrista).
 • Kolme vuoden 2014 tuhoisinta improvisoiduilla räjähteillä tehtyä iskua tapahtui Nigeriassa.

 

 

 

translated by Laura Larmo


AOAV is working to reduce armed violence - please help us by sharing our work: