Key report translations suomi

AOAV is working to reduce armed violence - please help us by sharing our work:

RÄJÄHTEILLÄ AIHEUTETUN VÄKIVALLAN SEURANTA 2011

螢幕快照 2015-10-09 10.20.57 AMYhteenveto tutkimustuloksista

VUONNA 2011 SIVIILIT KÄRSIVÄT HUOMATTAVASTI ENEMMÄN RÄJÄHDEASEIDEN KUIN ASEISTETTUJEN TOIMIJOIDEN AIHEUTTAMISTA SEURAUKSISTA.

  • Suurin osa vuonna 2011 räjähteiden vuoksi kuolleiksi tai loukkaantuneiksi raportoiduista henkilöistä oli siviilejä. Räjähteillä aiheutetusta väkivallasta raportoivista uutislähteistä kerätyt tiedot osoittavat, että vuonna 2011 räjähdeaseiden raportoitiin tappaneen tai haavoittaneen vähintään 21 499 siviiliä. Kaiken kaikkiaan 71 % kaikista räjähdeaseiden uhreista oli siviilejä.
  • Asutuilla alueilla rekisteröitiin yli 18 000 siviiliuhria. Kaikista vuoden aikana tilastoiduista siviiliuhreista 87 % oli asutuilla alueilla. Kaikista vuoden aikana asutuilla alueilla tilastoiduista uhreista 84 % oli siviilejä.
  • EVMP (Explosive Violence Monitoring Project; räjähteillä aiheutetun väkivallan seurantaprojekti) rekisteröi maailmanlaajuisesti 4 807 siviiliuhria 200:ssa tapauksessa uskonnon harjoittamiseen tarkoitetuissa paikoissa, toreilla sekä julkisilla kokoontumispaikoilla. Tapaukset tietyillä siviilialueilla, joilla räjähdeaseiden käyttö on ollut jossain määrin paheksuttavaa sekä kansainvälisen lakien kieltämää (esim. kouluihin, sairaaloihin sekä humanitäärisiin laitoksiin ja palveluihin kohdistuvat iskut) olivat verrattain harvinaisempia. Tällaisia tapauksia rekisteröitiin 58.

TIETYT RÄJÄHDEASEIDEN TYYPIT JA KÄYTTÖTAVAT OLIVAT ERITYISEN VAARALLISIA SIVIILEILLE.

  • Kaikista EVMP:n tietokantaan tallennetuista räjähdeaseiden käyttötapauksista improvisoidut räjähteet olivat vuonna 2011 suurimmassa vastuussa räjähteiden aiheuttamista siviiliuhreista (61 %). Improvisoitujen räjähteiden räjäyttäminen todennäköisesti siviilien tiheästi kansoittamilla alueilla on erityinen huolenaihe, ja sillä on ollut vakavia seurauksia siviileille. Esimerkiksi lähes 75 % tapauksista, joihin liittyi autopommi, tapahtui asutuilla alueilla. Näiden tapausten siviiliuhrien keskimääräinen luku tapausta kohden oli lähes kymmenkertainen verrattuina tienvarsipommeihin, joiden erityisenä kohteena oli usein jokin yksittäinen ajoneuvo.
  • Improvisoitujen räjähteiden siviiliuhrien prosenttiosuus oli kaikki iskupaikat yhteenlaskettuina 76 %. Tämän laajuinen haitta on verrattavissa useiden teollisvalmisteisten aseiden, kuten kranaatinheitinten (90 %), ohjusten (69 %) ja käsikranaattien (86 %), aiheuttamien siviiliuhrien prosenttiosuuteen.
  • Kaikista asutuilla alueilla tapahtuneista teollisvalmisteisten räjähdeaseiden käytöstä johtuvista tapauksista 79 % koski maalta laukaistavia aseita, kun taas ilmasta laukaistavien aseiden osuus oli 20 %. Tämä kyseenalaistaa tulkinnan, jonka mukaan räjähdeaseita käytettäisiin ensisijaisesti laaja-alaisissa ilmapommituksissa, kuten toisessa maailmansodassa tai Vietnamin sodassa nähdyissä pommituksissa. Se myös osoittaa, että maalta laukaistavien aseiden käyttöön asutuilla alueilla on tarvetta kiinnittää tarkempaa huomiota.
  • Vuonna 2011 oli tietyillä räjähdeasetyypeillä (aseistettuihin toimijoihin verrattuna) erityisen suuri iskuvaikutus siviileihin näitä asetyyppejä käytettäessä asutuilla alueilla. Kranaatinheittimien ja muiden välillisten ampuma-aseiden käytön todettiin aiheuttaneen suhteessa äärimmäisen suuren määrän siviiliuhreja. Kaikista tilastoiduista kranaatinheitinten uhreista 90 % oli siviilejä.

RÄJÄHDEASEET TAPPOIVAT JA HAAVOITTIVAT VUONNA 2011 SIVIILEJÄ ERI PAIKOISSA JA TILANTEISSA.

  • Räjähteillä aiheutettu väkivalta oli maantieteellisesti laajalle levinnyttä, mutta se oli erityisen voimakasta tietyissä maissa ja konflikteissa. Vaikka tilastoituja tapauksia oli yhteensä 68 kohteessa (maita ja alueita), 27:ssä näistä kohteista oli yksi tilastoitu tapaus kussakin. Viisi maata, joissa räjähteillä aiheutetun väkivallan siviiliuhrien määrä oli suurin EVMP:n tilastojen mukaan (Irak, Pakistan, Afganistan, Libya, ja Somalia) muodostivat 71 % kaikista tilastoiduista siviiliuhreista.

•  Räjähteillä aiheutetusta väkivallasta raportoitiin olosuhteissa, joissa ei ollut käynnissä vihamielisyyksiä. Eräs silmiinpistävä esimerkki oli ei-valtiollisten toimijoiden laaja-alainen kranaattien käyttö, jota rekisteröitiin vuonna 2011 34 eri kohteessa (maita ja alueita).

  • Valtioiden harjoittamaa räjähdeaseiden käyttöä omalla alueellaan ja omien kansalaistensa keskuudessa, esimerkkinä kranaatti-iskut syyrialaisiin, libyalaisiin ja jemeniläisiin kaupunkeihin. Näissä maissa räjähdeaseiden käytön laajuus ja voimakkuus osoitti laajempaa turvallisten olosuhteiden heikentymistä ja osoitti romahdusta valtioiden ja niiden kansalaisten välisissä vastuusuhteissa, johon liittyi myös humanitäärinen kriisi.

 

 

 

translated by Laura Larmo


AOAV is working to reduce armed violence - please help us by sharing our work: