Categories

AOAV: all our reports

Vahinkomalleja: viisi vuotta räjähdeiskuja 2011–2015

Pattern of Harm

TIIVISTELMÄ

AOAV on rekisteröinyt 188 325 kuolemaa ja loukkaantumista yhteensä 12 566 räjähdeiskussa niiden viiden vuoden aikana, jolloin maailmanlaajuista seurantaa on tehty. Näistä tapauksista 145 565:n uhrin (77 %) on raportoitu olleen siviilejä.

Tämän raportin –Vahinkomalleja – tärkeimmät tutkimustulokset osoittavat, että:

 • Vuosina 2011–2015 rekisteröidyistä 188 325:stä kuolemasta ja loukkaantumisesta 145 565 (77 %) oli siviilejä. Jäljelle jäävä osuus (42 760) muodostui aseistetuista toimijoista.
 • Räjähteitä käytettäessä asutuilla alueilla 91 % kuolleista ja loukkaantuneista raportoitiin olleen siviilejä. Vertailuluku tälle on 33 % alueilla, joiden ei raportoitu olevan asuttuja.
 • AOAV on ensimmäisestä seurantavuodesta lähtien havainnut joka vuosi kasvua sekä kuolemien että loukkaantumisten kokonaismäärässä samoin kuin siviilien kuolemien ja loukkaantumisten määrässä.
 • Vuonna 2015 rekisteröitiin 43 795 kuolemaa ja loukkaantumista, joista 33 307 oli siviilejä. Nämä luvut merkitsevät 45 %:n ja 54 %:n kasvua vuoden 2011 vastaaviin lukuihin verrattuna.
 • Vähintään yksi kuolema tai loukkaantuminen rekisteröitiin 110:ssä kohteessa (maa tai alue) viiden vuoden aikana.
 • Kunakin vuonna tapauksia rekisteröitiin keskimäärin 61 eri kohteessa (maa tai alue).
 • Viiden vuoden aikana suurin määrä siviileihin kohdistunutta vahinkoa esiintyi Irakissa, Syyriassa, Pakistanissa, Afganistanissa ja Jemenissä.
 • Neljässä näistä maista – Irakissa, Syyriassa, Pakistanissa ja Afganistanissa – rekisteröitiin yli 10 000 siviilien kuolemaa ja loukkaantumista.
 • Improvisoidut räjähteet aiheuttivat jatkuvasti eniten siviileihin kohdistunutta vahinkoa kaikkiin muihin asetyyppeihin verrattuna. Viisivuotisen jakson aikana AOAV on rekisteröinyt 105 071 improvisoitujen räjähteiden aiheuttamaa kuolemaa ja loukkaantumista. Tästä luvusta 86 395 (82 %) oli siviilejä. Tämä luku on 59 % kaikista rekisteröidyistä siviilien kuolemista ja loukkaantumisista.
 • Vaikka itsemurhapommitukset edustavatkin vain 19 % raportoiduista improvisoitujen räjähteiden aiheuttamista iskuista, tulevat ne tietoja tarkasteltaessa jatkuvasti esiin erityisenä huolenaiheena. Itsemurhapommitukset aiheuttivat 39 717 kuolemaa ja loukkaantumista, joista 79 % (31 447) oli siviilejä.
 • Tämä luku muodostaa suhteettoman suuren, 38 %:n suuruisen osuuden kaikista improvisoitujen räjähteiden aiheuttamista kuolemista ja loukkaantumisista.
 • Kymmenestä pahimmasta viiden vuoden aikana tapahtuneesta iskusta puolet oli itsemurhapommituksia.
 • AOAV rekisteröi 35 976 ilmasta laukaistavien aseiden aiheuttamaa kuolemaa ja loukkaantumista, joista 21 280 (59 %) oli siviilejä.
 • Ilmasta laukaistavia aseita käytettäessä asutuilla alueilla 86 % kuolleista ja loukkaantuneista oli siviilejä, verrattuna 19 prosenttiin alueilla, joiden ei raportoitu olleen asuttuja. Sekä vuonna 2014 että vuonna 2015 esiintyi huolestuttava jyrkkä nousu ilmasta laukaistavien aseiden aiheuttamien uhrien määrässä. Siviilien kuolemia ja loukkaantumisia rekisteröitiin vuoden 2015 aikana 9 200 – neljä ja puoli kertaa vuonna 2013 rekisteröityjä tapauksia enemmän.
 • Maalta laukaistavat aseet aiheuttivat 39 347 kuolemaa ja loukkaantumista, joista 32 903 (84 %) oli siviilejä.
 • Näitä aseita käytettäessä asutuilla alueilla 92 % kuolleista ja loukkaantuneista oli siviilejä, verrattuna 38 prosenttiin alueilla, joiden ei raportoitu olleen asuttuja.

Translated by / Suomentanut: Laura Larmo

https://lauralarmo.photoshelter.com