suomi

AOAV is working to reduce armed violence - please help us by sharing our work:

Vahingoittamisen mallit: viisi vuotta räjähteillä aiheutettua väkivaltaa 2011–2015

Pattern of HarmYLEISTÄ

Viisi vuotta kestäneen, ympäri maailmaa esiintyneeseen räjähteillä aiheutettuun väkivaltaan kohdistetun tarkkailun aikana AOAV on rekisteröinyt 188 325 kuolemaa ja loukkaantumista yhteensä 12 566:ssa tapauksessa, joissa räjähdeaseita käytettiin. Näistä tapauksista 145 565:n uhrin (77 %) raportoitiin olleen siviilejä.

Tämän raportin – Vahingoittamisen mallit – keskeiset tutkimustulokset osoittavat, että:

 • Vuosina 2011–2015 rekisteröidyistä 188 325:stä kuolemasta ja loukkaantumisesta 145 565 (77 %) oli siviilejä. Jäljelle jäävä osuus (42 760) muodostui aseistetuista toimijoista.
 • Räjähdeaseita käytettäessä asutuilla alueilla kuolleista ja loukkaantuneista 91 %:n osuuden raportoitiin olleen siviilejä. Vertailuluku tälle on 33 % alueilla, joiden ei raportoitu olevan asuttuja.
 • AOAV on ensimmäisestä tarkkailuvuodesta lähtien havainnut joka vuosi kasvua sekä kuolemien että loukkaantumisien kokonaismäärässä sekä siviilien kuolemien ja loukkaantumisien määrässä.
  • Vuonna 2015 rekisteröitiin 43 795 kuolemaa ja loukkaantumista, joista 33 307 oli siviilejä. Nämä luvut edustavat kasvua 45 % ja 54 % vuoden 2011 vastaaviin lukuihin verrattuna.
 • Vähintään yksi kuolema tai loukkaantuminen rekisteröitiin 110:ssa maassa ja alueella viiden vuoden aikana.
  • Kunakin vuonna tapauksia rekisteröitiin keskimäärin 61:ssä eri maassa tai alueella.
 • Viiden vuoden aikana suurin määrä siviileihin kohdistunutta vahinkoa esiintyi Irakissa, Syyriassa, Pakistanissa, Afganistanissa ja Jemenissä.
  • Neljässä näistä maista – Irakissa, Syyriassa, Pakistanissa ja Afganistanissa – rekisteröitiin yli 10 000 siviilien kuolemaa ja loukkaantumista.
 • Improvisoidut räjähteet aiheuttivat jatkuvasti eniten siviileihin kohdistunutta vahinkoa kaikkiin muihin asetyyppeihin verrattuna. Viisivuotisen jakson aikana AOAV rekisteröi 105 071 improvisoitujen räjähteiden aiheuttamaa kuolemaa ja loukkaantumista. Tästä luvusta 86 395 (82 %) oli siviilejä. Tämä luku on 59 % kaikista rekisteröidyistä siviilien kuolemista ja loukkaantumisista.
 • Vaikka itsemurhapommitukset edustavat vain 19 % raportoiduista improvisoitujen räjähteiden aiheuttamista tapauksista, muodostavat ne kautta raportin erityisen huolenaiheen. Itsemurhapommitukset aiheuttivat 39 717 kuolemaa ja loukkaantumista, joista 79 % (31 447) oli siviilejä.
  • Tämä luku muodostaa suhteettoman suuren 38 %:n osuuden kaikista improvisoitujen räjähteiden aiheuttamista kuolemista ja loukkaantumisista.
  • Kymmenestä viiden vuoden aikana esiintyneestä pahimmasta tapauksesta puolet olivat itsemurhapommituksia.
 • AOAV rekisteröi 35 976 ilmasta laukaistavien aseiden aiheuttamaa kuolemaa ja loukkaantumista, joista 21 280 (59 %) oli siviilejä.
  • Ilmasta laukaistavia aseita käytettäessä asutuilla alueilla 86 % kuolleista ja loukkaantuneista oli siviilejä, verrattuna 19 %:iin alueilla, joiden ei raportoitu olleen asuttuja. Sekä vuonna 2014 että vuonna 2015 esiintyi huolestuttava piikki ilmasta laukaistavien aseiden aiheuttamien uhrien määrässä. Siviilien kuolemia ja loukkaantumisia rekisteröitiin vuoden 2015 aikana 9 200 – se on neljä ja puoli kertaa vuonna 2013 rekisteröityjä tapauksia enemmän.
 • Maalta laukaistavat aseet aiheuttivat 39 347 kuolemaa ja loukkaantumista, joista 32 903 (84 %) oli siviilejä.
  • Näitä aseita käytettäessä asutuilla alueilla 92 % kuolleista ja loukkaantuneista oli siviilejä, verrattuna 38 %:iin alueilla, joiden ei raportoitu olleen asuttuja.

 

 

translated by Laura Larmo

 

 


AOAV is working to reduce armed violence - please help us by sharing our work: