Categories

българскиExplosive violence researchAOAV: all our reportsExplosive Violence Monitor report translations

ДЪРЖАВИ ПОСТРАДАЛИ ОТ ЕКСПЛОЗИИ (2016)

Прочетете пълния доклад

Убити или ранени хора в световен мащаб
Общ брой на жертвите: 45 624
Общ брой убити: 21 482 души
Общ брой на ранените: 24 142

Цивилни
Брой убити цивилни: 11 807
Брой ранени цивилни: 20 281
70% от убитите и ранените са цивилни

Въоръжени актьори
Брой убити въоръжени актьори: 9 675
Брой ранени въоръжени актьори: 3861

Населени места
Общо убити в населените места: 11 602
Общ брой на пострадалите в населените места: 19 352
Брой убити цивилни в населените места: 10 230
Ранени цивилни в населените места: 18 263
92% от всички убити или ранени хора в населени места са цивилни

деца
Брой убити или ранени деца (където е посочено): 1504

Пол
16% от убитите или ранени цивилни са жени (където е посочено)

Видове оръжия
От общите цивилни жертви 31% са убити или ранени от въздушни удари
От общите цивилни жертви 22% са убити или ранени от наземни удари
От общите цивилни жертви, 45% са убити или ранени от IED

Държави
Петте най-засегнати държави по отношение на общия брой убити и ранени от експлозивни оръжия (от повече към по-малко засегнати):
Сирия, Ирак, Афганистан = Йемен, Турция
Петте най-засегнати страни по отношение на броя на цивилни, убити и ранени от взривни оръжия (от повече към по-малко засегнати):
Сирия, Ирак, Йемен, Афганистан, Турция