Categories

Nederlands 🇳🇱Explosive Violence Monitor report translations

Monitoring Explosief Geweld: 2016

Voornaamste bevindingen

OVERZICHT

 • AOAV registreerde 45,624 doden en gewonden door explosieven in 2,300 indicenten in 2016. Daarvan waren er 32,088 burgerslachtoffers – 70%.
 • Wanneer explosieven gebruikt werden in bewoonde gebieden, waren 92% van de doden en gewonden burgers. Dit in vergelijking met 25% burgerslachtoffers in andere gebieden.
 • Burgerslachtoffers in bevolkte gebieden vertegenwoordigden 89% van alle gerapporteerde burgerdoden en –gewonden.
 • AOAV registreerde het hoogste aantal burgerdoden sinds het begin van zijn monitoring in 2011, een stijging van 7% ten opzichte van het voorgaande jaar, en een stijging van 92% ten opzichte van 2011.
 • Een stijging van 8% in burgerleed door luchtaanvallen in vergelijking met 2015 – met 9,934 gerapporteerde burgerslachtoffers wereldwijd, veroorzaakten 31% van alle burgerdoden en –gewonden.
 • Syrië, Irak, Jemen, Afghanistan en Turkije kenden het hoogste aantal burgerdoden en –gewonden in 2016.
 • Syrië kende een verdere stijging van het aantal doden en gewonden door explosieven; meer dan 15,000 doden en gewonden in 2016, 51% meer dan in 2015.
 • Turkije kende in 2016 een stijging van 113% in het aantal burgerdoden en –gewonden door explosieven in vergelijking met 2015.
 • Somalië kende een stijging van 83%.
 • Zes landen en gebieden kenden meer dan 1000 burgerdoden en –gewonden in 2016
 • Incidenten werden geregistreerd in 70 landen en gebieden wereldwijd – zeven landen meer dan in 2015
 • AOAV heeft in 2016 256 zelfmoordaanslagen geregistreerd, die 12,673 doden en gewonden veroorzaakten, waarvan 76% burgerslachtoffers.
 • Gemiddeld werden er bij elke zelfmoordaanslag 38 burgers gedood of gewond– een stijging van 2 ten opzichte van 2015.
 • Het aantal burgerdoden en –gewonden door explosieven kende een daling van 2% in 2016 ten opzichte van 2015 – dankzij een daling van het aantal gerapporteerde gewonden. Dit is het eerste jaar sinds AOAV begon met monitoren dat er een daling van het aantal burgerslachtoffers door explosieven is geregistreerd, maar dit kan een weerspiegeling zijn van het feit dat – met een stijgend aantal doden – minder gewonden gerapporteerd werden.