Categories

Explosive Violence Monitor report translationsSuomi 🇫🇮

Räjähdeiskuraportti: 2016

Tärkeimmät tutkimustulokset

 Tiivistelmä

 • Vuonna 2016 AOAV rekisteröi 45 624 räjähteiden aiheuttamaa kuolemaa ja loukkaantumista yhteensä 2 300 tapauksessa. Näistä uhreista 32 088 oli siviilejä – 70 %.
 • Räjähteitä käytettäessä asutuilla alueilla 92 % kaikista kuolleista ja haavoittuneista oli siviilejä. Vastaava luku oli 25 % muilla alueilla.
 • Asutuilla alueilla tapahtuneiden siviilien kuolemien ja loukkaantumisten osuus oli 89 % kaikista raportoiduista siviilien kuolemista ja loukkaantumisista.
 • AOAV rekisteröi korkeimman siviilikuolemien määrän siitä, kun seuranta vuonna 2011 aloitettiin – 7 %:n kasvu edellisvuoteen verrattuna ja 92 %:n kasvu vuoteen 2011 verrattuna.
 • Ilmaiskujen yhteydessä siviileille aiheutuneissa vahingoissa havaittiin kasvua 8 % vuoteen 2015 verrattuna. Yhteensä 9 934 siviilin raportoitiin kuolleen ja loukkaantuneen maailmanlaajuisesti, mikä on 31 % kaikista siviilien kuolemista ja loukkaantumisista.
 • Syyriassa, Irakissa, Jemenissä, Afganistanissa ja Turkissa rekisteröitiin suurin määrä siviilien kuolemia ja loukkaantumisia vuonna 2016.
 • Syyriassa havaittiin lisäkasvua räjähdeiskujen aiheuttamien kuolemien ja loukkaantumisten määrässä; yli 15 000 kuolemaa ja loukkaantumista vuonna 2016, 51 % enemmän vuoteen 2015 verrattuna.
 • Vuonna 2016 Turkissa rekisteröitiin 113 %:n kasvu räjähdeiskuista johtuvien siviilien kuolemien ja loukkaantumisten määrässä vuoteen 2015 verrattuna. Somaliassa sama määrä kasvoi 83 %.
 • Kuudessa kohteessa (maita tai alueita) rekisteröitiin yli 1 000 siviilien kuolemaa ja loukkaantumista vuonna 2016.
 • Iskuja rekisteröitiin 70:ssa kohteessa (maita tai alueita) ympäri maailmaa – seitsemän maata enemmän vuoteen 2015 verrattuna.
 • Vuonna 2016 AOAV rekisteröi 256 itsemurhapommitusta, jotka aiheuttivat yhteensä 12 673 kuolemaa ja loukkaantumista – näistä 76 % oli siviilejä.
 • Kukin itsemurhapommitus tappoi ja haavoitti keskimäärin 38 siviiliä – luku on kasvanut kahdella vuodesta 2015.
 • Vuonna 2016 räjähdeiskuista johtuvissa siviilien kuolemissa ja loukkaantumisissa havaittiin laskua 2 % vuoteen 2015 verrattuna – tämä johtuu raportoitujen loukkaantumisten määrän laskusta. Tämä on ensimmäinen vuosi sitten AOAV:n seurannan aloittamisen, kun rekisteröidyissä räjähdeiskujen siviiliuhrien määrässä esiintyy laskua. Tämä saattaa kuitenkin johtua siitä, että koska kuolleiden lukumäärässä on kasvua, loukkaantuneita raportoidaan vähemmän.

Translated by / Suomentanut: Laura Larmo

https://lauralarmo.photoshelter.com