Categories

AOAV: all our reportsExplosive Violence Monitor report translationsбългарскиExplosive violence research

ДЪРЖАВИ ПОСТРАДАЛИ ОТ ЕКСПЛОЗИИ (2017)

Прочетете пълния доклад

Убити или ранени хора в световен мащаб
Общ брой на жертвите: 43 018
Общ брой убити: 24 855 души
Общ брой на ранените: 18 163

Цивилни
Брой убити цивилни: 16 297
Брой ранени цивилни: 15 651
74% от убитите и ранените са цивилни

Въоръжени актьори
Брой убити въоръжени актьори: 8 558
Брой ранени въоръжени актьори: 2512

Населени места
Общо убити в населените места: 16 783
Общ брой пострадали в населените места: 15 704
Брой убити цивилни в населените места: 14 991
Ранени цивилни в населените места: 14 860
92% от всички убити или ранени хора в населени места са цивилни

деца
Брой убити или ранени деца (където е посочено): 2603

Пол
20% от убитите или ранени цивилни са жени (където е посочено)

Видове оръжия
От общите цивилни жертви 45% са убити или ранени от въздушни удари
От общите цивилни жертви 12% са убити или ранени от наземни удари
От общите цивилни жертви 37% са убити или ранени от самоделни взривни устройства

Държави
Петте най-засегнати държави по отношение на общия брой убити и ранени от експлозивни оръжия (от повече към по-малко засегнати):
Сирия, Ирак, Афганистан, Пакистан, Сомалия
Петте най-засегнати страни по отношение на броя на цивилни, убити и ранени от взривни оръжия (от повече към по-малко засегнати):
Сирия, Ирак, Афганистан, Пакистан, Йемен