Categories

AOAV: all our reportsNederlands 🇳🇱Explosive Violence Monitor report translations

Monitoring explosief geweld: 2017

Action on Armed Violence (AOAV) publiceert haar bevindingen gebaseerd op de analyse van de schade die berokkend werd door het gebruik van explosieven in 2017. Vorig jaar registreerde AOAV wereldwijd 42.972 doden en gewonden door het gebruik van explosieven, zoals ook  gerapporteerd werd in Engelstalige media.

Dit bedraagt het hoogste aantal burgerslachtoffers sinds AOAV begon met monitoren in 2011 – ongeveer 16.289 – een stijging van 38% ten opzichte van het voorgaande jaar en een stijging van 165% ten opzichte van 2011.

2017 was ook het jaar waarin het Verenigd Koninkrijk verscheen in de top tien van landen die wereldwijd het meest werden getroffen door explosief geweld.

Net als vorig jaar zijn het vooral de burgers die de last van dit explosief geweld droegen. Van de doden en gewonden, werd 74% als burgers gerapporteerd – 31.904.

In dit rapport, “De last van het leed: monitoring explosief geweld in 2017“, heeft AOAV gezien dat 92% van de mensen die in bevolkte gebieden door explosieven werden getroffen, burgers waren.

Een groot deel van dit leed was te wijten aan luchtaanvallen, die verantwoordelijk waren voor 45% van alle burgerschade.

Het aantal burgers die gedood of gewond werden door luchtaanvallen was in 2017 bijna 50% hoger dan in 2016 – een cijfer dat tot nadenken zou moeten aanzetten gezien de huidige verscherpte retoriek rond het gebruik van de luchtmacht in Syrië.

Het volledige rapport kan hier worden gedownload: “De last van het leed: monitoring explosief geweld in 2017“.

VOORNAAMSTE BEVINDINGEN

·        AOAV registreerde 42.972 doden en gewonden door explosieven in 3.825 incidenten in 2017. Hiervan waren 31.904 burgers – 74%.

·        Wanneer explosieven werden gebruikt in bevolkte gebieden, waren 92% van de doden en gewonden burgers. Dit ten opzichte van 20% in andere gebieden.

·        Burgerdoden en -gewonden in bevolkte gebieden bedroegen 93% van alle gemelde burgerslachtoffers.

·        AOAV registreerde het hoogste aantal burgerslachtoffers sinds het begon te monitoren in 2011 – een stijging van 38% in vergelijking met het voorgaande jaar en een stijging van 165% ten opzichte van 2011.

·        Ten opzichte van 2016, was er een toename van 44% in burgerschade door luchtaanvallen, met een gerapporteerd aantal van 14.342 gedode en gewonde burgers wereldwijd, 45% van alle burgerdoden en gewonden.

·        Syrië, Irak, Afghanistan, Pakistan en Jemen zagen het hoogste aantal burgerdoden en -gewonden in 2017.

·        Zes landen en gebieden kenden meer dan 1.000 burgerdoden en gewonden in 2017.

·        Syrië kende meer dan 15.000 doden en gewonden – waarvan 85% burgers.

·        In vergelijking met het jaar daarvoor, zagen enkele van de meest getroffen landen een aanzienlijke toename in burgerdoden en -gewonden als gevolg van explosieven: Pakistan (51%); Somalië (92%); Egypte (305%).

·        Incidenten werden geregistreerd in 59 landen en gebieden over de hele wereld.

·        Voor het eerst sinds onze gegevensregistratie begon, verscheen het Verenigd Koninkrijk in de top tien van landen die het meest getroffen werden door explosieven.