Categories

AOAV: all our reportsExplosive Violence Monitor report translationsSuomi 🇫🇮

Räjähdeiskuraportti: 2017

Action on Armed Violence -järjestö (AOAV) julkistaa tuloksensa räjähteiden vuonna 2017 aiheuttamien haittojen analyysin pohjalta tehdystä tutkimuksesta. AOAV rekisteröi viime vuonna 42 972 räjähteiden aiheuttamaa kuolemaa ja loukkaantumista ympäri maailmaa, kuten englanninkieliset tiedotusvälineet ovat raportoineet.

Tämä merkitsee suurinta siviilikuolemien määrää sitten seurannan aloittamisen (2011) – noin 16 289 – sekä 38 %:n kasvua edellisvuoteen verrattuna ja 165 %:n kasvua vuoteen 2011 verrattuna.

Tämä oli myös vuosi, jolloin Britannia oli maailmanlaajuisessa vertailussa kymmenen räjähdeiskuista eniten kärsineen maan joukossa.

Viime vuoden tavoin räjähdeiskujen aiheuttaman taakan kantajina ovat edelleen siviilit. Kuolleiden ja loukkaantuneiden kokonaismäärästä 74 %:n raportoitiin olevan siviilejä – 31 904.

AOAV:n laatimaan Vahingollinen taakka: räjähdeiskujen seuranta vuonna 2017 -raporttiin kootut tutkimukset osoittivat myös, että asuinalueilla raportoiduista räjähteiden aiheuttamista loukkaantumisista 92 % oli siviilejä.

Suuressa osassa tapauksista kyse oli ilmaiskuista; kaiken kaikkiaan 45 % kaikista siviileistä oli kyseisten asejärjestelmien uhreja.

Ilmaiskujen tappamien tai haavoittamien siviilien määrä oli miltei 50 % korkeampi vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna – tällaisen luvun pitäisi pysäyttää miettimään, kun otetaan huomioon tämänhetkinen keskustelujen kiihtyminen koskien ilmavoimien käyttöä Syyriassa.

Raportti on ladattavissa kokonaisuudessaan täältä: The Burden of Harm: Monitoring explosive violence in 2017.

TÄRKEIMMÄT TUTKIMUSTULOKSET

 • Vuonna 2017 AOAV rekisteröi 42 972 räjähteiden aiheuttamaa kuolemaa ja loukkaantumista yhteensä 3 825 tapauksessa. Näistä 31 904 oli siviilejä – 74 %.
 • Räjähteitä käytettäessä asutuilla alueilla 92 % kuolleista ja loukkaantuneista oli siviilejä. Vastaava luku oli 20 % muilla alueilla.
 • Asutuilla alueilla tapahtuneiden siviilien kuolemien ja loukkaantumisten osuus oli 93 % kaikista raportoiduista siviilien kuolemista ja loukkaantumisista.
 • AOAV rekisteröi korkeimman siviilikuolemien määrän sitten seurannan aloittamisen (2011) – 38 %:n kasvu edellisvuoteen verrattuna ja 165 %:n kasvu vuoteen 2011 verrattuna.
 • Ilmaiskuissa siviileille aiheutuneissa vahingoissa havaittiin kasvua 44 % vuoteen 2016 verrattuna. Yhteensä 14 342 siviilin raportoitiin kuolleen ja haavoittuneen maailmanlaajuisesti, mikä vastaa 45 % kaikista siviilien kuolemista ja haavoittumisista.
 • Vuonna 2017 siviilikuolemien ja loukkaantumisten määrä oli suurin Syyriassa, Irakissa, Afganistanissa, Pakistanissa ja Jemenissä.
 • Kuudessa kohteessa (maita tai alueita) kirjattiin yli 1 000 siviilien kuolemaa ja loukkaantumista vuonna 2017.
 • Syyriassa kuolemia ja loukkaantumisia oli yli 15 000 – näistä 85 % oli siviilejä.
 • Räjähteiden aiheuttamien siviilien kuolemien ja loukkaantumisten määrässä esiintyi merkittävää kasvua edellisvuoteen verrattuna useissa räjähdeiskuista eniten kärsineissä maissa: Pakistan (51 %), Somalia (92 %), Egypti (305 %).
 • Iskuja rekisteröitiin 59:ssä kohteessa (maita ja alueita) ympäri maailmaa.
 • Britannia oli kymmenen räjähteistä eniten kärsineen maan joukossa ensimmäistä kertaa sitten seurannan aloittamisen.

Translated by / Suomentanut: Laura Larmo

https://lauralarmo.photoshelter.com