Categories

AOAV: all our reportsExplosive Violence Monitor report translationsбългарскиExplosive violence research

ДЪРЖАВИ ПОСТРАДАЛИ ОТ ЕКСПЛОЗИИ (2018)

Прочетете пълния доклад

​Убити или ранени хора в световен мащаб
Общ брой на жертвите: 32 114
Общ брой на убитите: 16 545 души
Общ брой на ранените: 15 569

Цивилни
Брой убити цивилни: 9631
Брой ранени цивилни: 12 720
70% от убитите и ранените са цивилни

Въоръжени актьори
Брой убити въоръжени актьори: 6914
Брой ранени въоръжени актьори: 2849

Населени места
Общо убити в населените места: 9 975
Общ брой на пострадалите в населените места: 12 581
Брой убити цивилни в населените места: 8627
Ранени цивилни в населените места: 11 765
90% от всички убити или ранени хора в населени места са цивилни

деца
Брой убити или ранени деца (където е посочено): 2168

Пол
16% от убитите или ранени цивилни са жени (където е посочено)

Видове оръжия
От общите цивилни жертви 32% са убити или ранени от въздушни удари
От общите цивилни жертви 15% са убити или ранени от наземни удари
От общите цивилни жертви 42% са убити или ранени от самоделни взривни устройства

Държави
Петте най-засегнати държави по отношение на общия брой убити и ранени от експлозивни оръжия (от повече към по-малко засегнати):
Сирия, Афганистан, Ирак, Йемен, Пакистан
Петте най-засегнати страни по отношение на броя на цивилни, убити и ранени от взривни оръжия (от повече към по-малко засегнати):
Сирия, Афганистан, Йемен, Ирак, Пакистан