Categories

Nederlands 🇳🇱Explosive Violence Monitor report translations

Monitoring explosief geweld: 2018

Voornaamste bevindingen

Overzicht

 • Wanneer explosieven gebruikt werden in bevolkte gebieden, waren 90% van de doden en gewonden burgers. Dit in vergelijking met 20% in andere gebieden.
 • In totaal zijn er 20.384 burgers gedood of gewond geraakt in bevolkte gebieden.
 • In 2018 registreerde AOAV 32.110 doden en gewonden door explosieven in 3.461 incidenten. Hiervan waren 22.342 burgers – 70%.
 • In totaal werden er wereldwijd 16.535 mensen gedood (waarvan 9.621 burgers) en werden er 15.575 gewond (waarvan 12.721 burgers) door explosieven. Dit betekent dat 58% van alle mensen die gedood werden en 82% van alle mensen die gewond zijn geraakt door explosieven burgers waren.
 • Burgerdoden en -gewonden in bevolkte gebieden vertegenwoordigden 91% van alle gerapporteerde burgerslachtoffers.
 • In 2018 heeft het gebruik van explosieven door staten wereldwijd 15.654 doden en gewonden veroorzaakt. Hiervan waren 64%,040 burgers.
 • Het gebruik van explosieven door staten (10.040) veroorzaakte bijna evenveel burgerdoden en -gewonden als hun gebruik door niet-overheidsactoren (10.716).
 • Het aantal burgerdoden en -gewonden van explosief geweld is vorig jaar met 30% gedaald in vergelijking met het jaar daarvoor. Dit betekent dat dit het tweede opeenvolgende jaar is waarin AOAV een daling van het aantal burgerslachtoffers heeft geregistreerd.
 • Incidenten veroorzaakt door zelfgemaakte explosieven hebben meer burgerdoden en –gewonden gemaakt dan welk ander type wapen ook. Zelfgemaakte explosieven waren verantwoordelijk voor minstens 42% van alle burgerslachtoffers van explosieven in 2018. Luchtaanvallen waren verantwoordelijk voor 32% van alle burgerdoden en -gewonden. Van op de grond gelanceerde explosieven waren verantwoordelijk voor 15% van de slachtoffers. De resterende 11% werd veroorzaakt door incidenten met een combinatie van verschillende soorten explosieven (9%), mijnen (1%), van op zee gelanceerde explosieven (<1%) en explosieven waarvan de oorsprong onduidelijk was (<1%).
 • Syrië, Afghanistan, Jemen, Irak en Pakistan kenden het hoogste aantal burgerdoden en –gewonden in 2018 met respectievelijk 9.587, 4.260, 1.807, 1.508 en 1.215 burgerslachtoffers.
 • Ondanks een daling in het aantal gerapporteerde doden en gewonden, kende Syrië, in 2018 alleen al, meer dan 12.000 door AOAV geregistreerde doden en gewonden te wijten aan explosieven – 80% waren burgers.
 • Enkele van de meest getroffen landen zagen een aanzienlijke toename van burgerdoden en –gewonden als gevolg van explosieven in vergelijking met het jaar daarvoor: Afghanistan, Jemen, India en Libië.