Categories

Explosive Violence Monitor report translationsSuomi 🇫🇮

Räjähdeiskuraportti: 2018

Tärkeimmät tutkimustulokset

Tiivistelmä

 • Räjähteitä käytettäessä asutuilla alueilla 90 % kuolleista ja loukkaantuneista oli siviilejä. Vastaava luku oli 20 % muilla alueilla.
 • Asutuilla alueilla kuoli ja loukkaantui yhteensä 20 384 siviiliä.
 • Vuonna 2018 AOAV rekisteröi 32 110 räjähteiden aiheuttamaa kuolemaa ja loukkaantumista yhteensä 3 461 iskussa. Näistä 22 342 oli siviilejä – 70 %.
 • Yhteensä 16 535 ihmistä kuoli (joista 9 621 siviilejä) ja 15 575 ihmistä loukkaantui (joista 12 721 siviilejä) räjähdeiskujen seurauksena koko maailmassa. Tämä tarkoittaa, että 58 % kaikista räjähdeiskuissa kuolleista ja 82 % kaikista räjähdeiskuissa loukkaantuneista oli siviilejä.
 • Asutuilla alueilla kuolleiden ja loukkaantuneiden siviilien osuus oli 91 % kaikista raportoiduista siviilien kuolemista ja loukkaantumisista.
 • Valtioiden tekemät räjähdeiskut johtivat 15 654 kuolemaan ja loukkaantumiseen maailmanlaajuisesti vuonna 2018. Näistä 64 % oli siviilejä, yhteensä 10 040 henkeä.
 • Valtioiden harjoittama räjähteiden käyttö aiheutti miltei saman määrän siviilien kuolemia ja loukkaantumisia (10 040) kuin ei-valtiollinen käyttö (10 716).
 • Räjähdeiskujen aiheuttamat siviilien kuolemat ja loukkaantumiset vähenivät viime vuonna 30 % edellisvuoteen verrattuna. Tämä on näin ollen toinen peräkkäinen vuosi, jolloin AOAV on rekisteröinyt siviiliuhrien määrän laskua.
 • Improvisoiduilla räjähteillä tehdyt iskut tappoivat ja haavoittivat eniten siviilejä muihin asetyyppeihin verrattuna. Improvisoidut räjähteet aiheuttivat vähintään 42 % räjähdeiskujen siviiliuhreista vuonna 2018. Ilmasta laukaistavat räjähteet aiheuttivat 32 % kaikista siviilien kuolemista ja loukkaantumisista. Maalta laukaistavat räjähteet aiheuttivat niistä 15 %. Jäljelle jäävässä 11 prosentissa iskuista syynä oli monityyppisillä räjähteillä (9 %), miinoilla (1 %) tai merialuksilta laukaistuilla räjähteillä (<1 %) aiheutetut iskut sekä iskut, joiden laukaisumenetelmästä ei ole selvyyttä (<1 %).
 • Syyria, Afganistan, Jemen, Irak ja Pakistan olivat ne maat, joissa siviilien kuolemien ja loukkaantumisten määrä oli suurin vuonna 2018, ja siviiliuhrien määrä maittain yllä mainitussa järjestyksessä oli 9 587, 4 260, 1 807, 1 508 ja 1 215.
 • Ilmoitettujen kuolemien ja loukkaantumisten määrän laskusta huolimatta AOAV rekisteröi Syyriassa yli 12 000 räjähteiden aiheuttamaa kuolemaa ja loukkaantumista pelkästään vuoden 2018 aikana – 80 % uhreista oli siviilejä.
 • Eräissä räjähdeiskuista eniten kärsineissä maissa esiintyi merkittävää kasvua räjähdeiskujen aiheuttamien siviilien kuolemien ja loukkaantumisten määrässä edellisvuoteen verrattuna: Afganistan, Jemen, Intia ja Libya.
 • Seitsemässä kohteessa (maita ja alueita) rekisteröitiin yli 500 siviilien kuolemaa ja loukkaantumista vuonna 2018.
 • Iskuja rekisteröitiin 64 kohteessa (maita tai alueita) ympäri maailmaa – viisi kohdetta enemmän vuoteen 2017 verrattuna.

Translated by / Suomentanut: Laura Larmo

https://lauralarmo.photoshelter.com