Categories

AOAV: all our reportsExplosive Violence Monitor report translationsбългарскиExplosive violence research

ДЪРЖАВИ ПОСТРАДАЛИ ОТ ЕКСПЛОЗИИ (2019)

Прочетете пълния доклад

Убити или ранени хора в световен мащаб
Общ брой на жертвите: 29 485
Общ брой на убитите: 13 169
Общ брой на ранените: 16 316

Цивилни
Брой убити цивилни: 6476
Брой ранени цивилни: 12 925
66% от убитите и ранените са цивилни

Въоръжени актьори
Брой убити въоръжени актьори: 6693
Брой ранени въоръжени актьори: 3391

Населени места
Общо убити в населените места: 6849
Общ брой пострадали в населените места: 12 949
Брой убити цивилни в населените места: 5802
Ранени цивилни в населените места: 12 108
90% от всички убити или ранени хора в населени места са цивилни

деца
Брой убити или ранени деца (където е посочено): 2021

Пол
20% от убитите или ранени цивилни са жени (където е посочено)

Видове оръжия
От общите цивилни жертви 28% са убити или ранени от въздушни удари
От общите цивилни жертви 20% са убити или ранени от наземни удари
От общите цивилни жертви 47% са убити или ранени от самоделни взривни устройства

Държави
Петте най-засегнати държави по отношение на общия брой убити и ранени от експлозивни оръжия (от повече към по-малко засегнати):
Афганистан, Сирия, Йемен, Сомалия, Ирак
Петте най-засегнати страни по отношение на броя на цивилни, убити и ранени от взривни оръжия (от повече към по-малко засегнати):
Сирия, Афганистан, Йемен, Сомалия, Либия