Categories

Nederlands 🇳🇱

Monitoring explosief geweld: 2019

Voornaamste bevindingen

Overzicht

 • Wanneer explosieven gebruikt werden in bevolkte gebieden, waren 90% van de doden en gewonden burgers. Dit in vergelijking met 16% in andere gebieden.
 • In totaal zijn er 17,910 burgers gedood of gewond geraakt in bevolkte gebieden.
 • In 2019 registreerde AOAV 29,485 doden en gewonden door explosieven in 3.816 incidenten. Hiervan waren 19,401 burgers – 66%.
 • In totaal werden er wereldwijd 13.169 mensen gedood (waarvan 6.476 burgers) en werden er 16,316 gewond (waarvan 12.925 burgers) door explosieven.
 • Burgerdoden en -gewonden in bevolkte gebieden vertegenwoordigden 92% van alle gerapporteerde burgerslachtoffers.
 • Het aantal burgerdoden en -gewonden van explosief geweld is in 2019 met 13% gedaald in vergelijking met 2018. Dit is het derde opeenvolgende jaar waarin AOAV een daling van het aantal burgerslachtoffers van explosieven heeft geregistreerd.
 • Commercieel vervaardigde explosieven waren verantwoordelijk voor minstens 9.811 burgerslachtoffers (52%).
 • Zelfgemaakte explosieven waren verantwoordelijk voor minstens 9.089 burgerslachtoffers (48%).
 • Nog eens 501 burgerslachtoffers werden veroorzaakt door incidenten waarbij verschillende soorten lanceermethoden gebruikt werden.
 • Zelfgemaakte explosieven waren verantwoordelijk voor minstens 47% van alle burgerslachtoffers van explosieven in 2019. Luchtaanvallen waren verantwoordelijk voor 28% van alle burgerdoden en -gewonden. Van op de grond gelanceerde explosieven waren verantwoordelijk voor 20% van de slachtoffers. De resterende 4% werd veroorzaakt door incidenten met een combinatie van verschillende soorten explosieven (3%), mijnen (1%), van op zee gelanceerde explosieven (<1%) en explosieven waarvan de lanceermethode onduidelijk was (<1%).
 • Syrië, Afghanistan, Jemen, Somalië en Libië kenden het hoogste aantal burgerdoden en –gewonden in 2019 met respectievelijk7,256, 4,630, 1,345, 950 en 906burgerslachtoffers.
 • Ondanks een daling van het aantal gerapporteerde doden en gewonden, kende Syrië in 2019 meer dan 8.774 door AOAV geregistreerde doden en gewonden te wijten aan explosieven – 83% waren burgers.
 • Afghanistan, Somalië, Libië en Sri Lanka kenden een  aanzienlijke toename van burgerdoden en -gewonden als gevolg van explosieven in vergelijking met het jaar daarvoor.
 • Acht landen en gebieden kenden meer dan 500 burgerdoden en –gewonden in 2019.
 • Incidenten met explosieven waarbij slachtoffers vielen werden geregistreerd in 60 landen en gebieden ter wereld; vier locaties minder dan in 2018.