Categories

AOAV: all our reportsExplosive Violence Monitor report translationsSuomi 🇫🇮

Räjähdeiskuraportti: 2019

Tärkeimmät tutkimustulokset

Tiivistelmä

 • Räjähteitä käytettäessä asutuilla alueilla 90 % kuolleista ja loukkaantuneista oli siviilejä. Vastaava luku on 16 % muilla alueilla.
 • Asutuilla alueilla kuoli ja loukkaantui yhteensä 17 910 siviiliä.
 • Vuonna 2019 AOAV rekisteröi 29 485 räjähteiden aiheuttamaa kuolemaa ja loukkaantumista yhteensä 3 816 uhria aiheuttaneessa iskussa. Näistä 19 401 oli siviilejä – 66 %.
 • Koko maailmassa räjähdeiskujen seurauksena kuoli yhteensä 13 169 ihmistä (joista 6 476 siviilejä) ja 16 316 ihmistä loukkaantui (joista 12 925 siviilejä).
 • Asutuilla alueilla todettujen siviilien kuolemien ja loukkaantumisten osuus oli 92 % kaikista raportoiduista siviilien kuolemista ja loukkaantumisista.
 • Vuonna 2019 räjähdeiskujen aiheuttamat siviilien kuolemat ja loukkaantumiset vähenivät 13 % vuoteen 2018 verrattuna. Tämä on kolmas perättäinen vuosi, jolloin AOAV on rekisteröinyt maailmanlaajuisesti räjähteiden aiheuttamien siviiliuhrien määrässä laskua.
 • Tehdasvalmisteiset räjähteet aiheuttivat vähintään 9 811 siviiliuhria (52 %).
 • Improvisoidut räjähteet aiheuttivat vähintään 9 089 siviiliuhria (48 %).
 • Lisäksi 501 siviiliuhrin aiheuttajina olivat monentyyppisillä laukaisumenetelmillä tehdyt iskut.
 • Vuonna 2019 improvisoidut räjähteet aiheuttivat vähintään 47 % räjähdeiskujen siviiliuhreista. Ilmasta laukaistavat räjähteet aiheuttivat 28 % kaikista siviilien kuolemista ja loukkaantumisista. Maalta laukaistavat räjähteet aiheuttivat 20 % uhreista. Jäljelle jäävässä 4 %:ssa iskuista syynä oli monentyyppisillä räjähteillä (3 %), miinoilla (1 %) tai merialuksilta laukaistuilla räjähteillä (<1 %) aiheutetut iskut sekä iskut, joiden laukaisumenetelmästä ei ole selvyyttä (<1 %).
 • Syyria, Afganistan, Jemen, Somalia ja Libya olivat ne maat, joissa siviilien kuolemien ja loukkaantumisten määrä oli suurin vuonna 2019, ja siviiliuhrien määrä maittain yllä mainitussa järjestyksessä oli 7 256, 4 630, 1 345, 950 ja 906.
 • Raportoitujen kuolemien ja loukkaantumisten määrän laskusta huolimatta AOAV kirjasi Syyriassa yli 8 774 räjähteiden aiheuttamaa kuolemaa ja loukkaantumista pelkästään vuoden 2019 aikana – 83 % uhreista oli siviilejä.
 • Afganistanissa, Somaliassa, Libyassa ja Sri Lankassa havaittiin merkittävää kasvua räjähdeiskujen aiheuttamien siviilien kuolemien ja loukkaantumisten määrässä edellisvuoteen verrattuna.
 • Kahdeksassa kohteessa (maita ja alueita) rekisteröitiin yli 500 siviilien kuolemaa ja loukkaantumista vuonna 2019.
 • Uhreja aiheuttaneita räjähdeiskuja rekisteröitiin ympäri maailmaa 60 kohteessa (maita ja alueita); neljä kohdetta vähemmän vuoteen 2018 verrattuna.

Translated by / Suomentanut: Laura Larmo