Categories

AOAV: all our reportsNederlands 🇳🇱Explosive Violence Monitor report translations

Monitoring explosief geweld: 2021

Voornaamste bevindingen

 • In totaal registreerde AOAV in 2021 19,473 doden en gewonden door explosieve wapens bij 2,489 incidenten, zoals gemeld door Engelstalige media. Hiervan waren er 11,102 burgers – 57%.
 • In totaal werden 9,147 mensen gedood (waarvan 3,376 burgers) en 10,326 raakten gewond (waarvan 7,726 burgers).
 • Wanneer explosieve wapens werden gebruikt in bevolkte gebieden, waren 89% van de doden en gewonden burgers. Dit in vergelijking met 10% in andere gebieden. AOAV registreerde 10,295 burgers gedood en gewond in bevolkte gebieden. Dit vertegenwoordigde 93% van de wereldwijd gerapporteerde burgerdoden en -gewonden.
 • De burgerschade per incident is in 2021 aanzienlijk gestegen in vergelijking met het jaar ervoor, met een acutere impact op vrouwen en kinderen:
 • Het aantal gemelde kinderslachtoffers steeg met 11% (1,264 in 2020 naar 1,407 in 2021). Vorig jaar werd het hoogste percentage kinderslachtoffers geregistreerd sinds 2011, namelijk 13% van het totale aantal burgerslachtoffers. Dit is bijna het dubbele van het gemiddelde over de afgelopen elf jaar van 7%;
 • Het aantal gerapporteerde vrouwelijke burgerslachtoffers van explosief geweld steeg met 7% – van 692 (2020) tot 740 (2021), hoewel het geslacht van slachtoffers vaak niet wordt geregistreerd. Het percentage burgerslachtoffers dat naar verluidt vrouwen zijn, bereikte ook een hoogtepunt van 7%, vergeleken met het gemiddelde van 3% van de afgelopen elf jaar;
 • Het gemiddelde aantal burgerslachtoffers per incident steeg van 3,8 in 2020 naar 4,5 in 2021, een stijging van 18%.
 • Afghanistan, Syrië, Gaza, Jemen en Irak zagen in 2021 het hoogste aantal burgerslachtoffers wereldwijd met respectievelijk 3,051, 2,016, 1,478, 867 en 600 burgerslachtoffers:
 • Afghanistan en Syrië zagen een afname van de schade in vergelijking met 2020;
 • Gaza zag een stijging van negen burgerslachtoffers in 2020 tot 1,478 in 2021 – een stijging van 16,322%;
 • Jemen zag een stijging van 683 in 2020 tot 867 in 2021 – een stijging van 27%;
 • Irak zag een stijging van 232 in 2020 tot 600 in 2021 – een stijging van 159%;
 • Ethiopië zag een stijging van 34 in 2020 tot 311 in 2021 – een stijging van 815%.
 • Over het algemeen is het aantal burgerslachtoffers en -gewonden als gevolg van explosief geweld vorig jaar met minder dan 1% gestegen ten opzichte van 2020 – de eerste toename van het aantal burgerslachtoffers door explosieve wapens wereldwijd sinds 2015.
 • Vervaardigde explosieve wapens waren goed voor 57% van de burgerslachtoffers (6,356); geïmproviseerde explosieven (IED’s) waren goed voor 43% van de burgerslachtoffers (4,726): dit is het laagste aantal burgers dat gewond is geraakt door IED’s sinds onze monitor in 2010 begon.
 • Op de grond gelanceerde vervaardigde explosieve wapens waren verantwoordelijk voor 31% van alle burgerslachtoffers; vanuit de lucht gelanceerde explosieve wapens waren verantwoordelijk voor 20% (2,231 burgers).
 • Verontrustend is dat vorig jaar het gemiddelde aantal burgerslachtoffers per luchtaanval steeg van 3,6 naar 5,1, een stijging van 42% – aangewakkerd door luchtaanvallen in Gaza en Ethiopië.
 • Incidenten werden geregistreerd in 57 landen en gebieden over de hele wereld; negen locaties meer dan in 2020.