Categories

AOAV: all our reportsExplosive Violence Monitor report translationsбългарскиExplosive violence research

ДЪРЖАВИ ПОСТРАДАЛИ ОТ ЕКСПЛОЗИИ (2022)

Прочетете пълния доклад тук.

 • През 2022 г. AOAV регистрира 31 273 смъртни случая и наранявания, причинени от взривни оръжия при 4 322 инцидента.
 • От тези жертви 20 793 са цивилни, което представлява 66% от общия брой. Това бележи най-високите нива на цивилни щети, регистрирани от 2018 г.
 • Докладът показва, че цивилните жертви от използването на експлозивни оръжия са се увеличили с 83% миналата година заради войната в Украйна. AOAV регистрира 10 351 цивилни жертви само в Украйна.
 • Експлозивните оръжия, използвани в населените райони, са отговорни за 90% от цивилните жертви, докато други райони представляват само 12%.
 • AOAV регистрира 19 632 цивилни убити и ранени в населените райони, което представлява 94% от докладваните в световен мащаб цивилни смъртни случаи и наранявания.
 • Средният брой на пострадалите цивилни за един инцидент нарасна от 4,5 през 2021 г. на 4,8 през 2022 г., което показва увеличение от 7%.
 • Съобщените цивилни жертви на жени от насилие с експлозиви са се увеличили с 1,6% от 744 през 2021 г. на 756 през 2022 г., докато докладваните жертви на жени през 2022 г. представляват 4% от общите цивилни жертви.
 • Броят на докладваните детски жертви е намалял с 19%, от 1419 през 2021 г. на 1146 през 2022 г., а детските жертви на насилие с експлозиви са спаднали до 5% през 2022 г. от 13%, регистрирани през 2021 г.
 • Украйна, Афганистан, Сирия, Сомалия и Етиопия отбелязаха най-голям брой цивилни жертви в света през 2022 г.
 • Произведените взривни оръжия представляват 78% от цивилните жертви през 2022 г., докато импровизираните взривни устройства (IED) представляват 21%.
 • Произведените от земята експлозивни оръжия са отговорни за 52% от всички цивилни жертви, докато изстрелваните от въздуха експлозивни оръжия представляват 19%.
 • Средният брой пострадали цивилни за един въздушен удар се е увеличил от 5,6 на 7,5, което показва увеличение от 34%.
 • Инцидентите са регистрирани в 60 държави и територии по света, което е с три повече от 2021 г.