Categories

AOAV: all our reportsExplosive Violence Monitor report translationsSuomi 🇫🇮

Räjähdeiskuraportti: 2022

Tärkeimmät tutkimustulokset

 • Vuonna 2022 AOAV kirjasi 31 273 räjähdysaseiden aiheuttamaa kuolemaa ja loukkaantumista 4 322 tapahtumasta.
 • Näistä uhreista 20 793 oli siviilejä, mikä on 66 % kokonaismäärästä. Tämä on korkein siviilivahingon taso sitten vuoden 2018.
 • Raportti osoittaa, että räjähtävien aseiden käytöstä aiheutuneet siviiliuhrit nousivat 83 prosenttia viime vuonna Ukrainan sodan vuoksi. AOAV kirjasi 10 351 siviiliuhria pelkästään Ukrainassa.
 • Asutuilla alueilla käytetyt räjähtävät aseet aiheuttivat 90 prosenttia siviiliuhreista, kun taas muiden alueiden osuus oli vain 12 prosenttia.
 • AOAV:n mukaan 19 632 siviiliä kuoli ja loukkaantui asutuilla alueilla, mikä edusti 94 prosenttia maailmanlaajuisesti raportoiduista siviilikuolemista ja loukkaantumisista.
 • Keskimääräinen loukkaantuneiden siviilien määrä tapahtumaa kohden nousi 4,5:stä vuonna 2021 4,8:aan vuonna 2022, mikä tarkoittaa 7 prosentin kasvua.
 • Räjähdysmäisessä väkivallassa raportoidut naisten siviiliuhrit nousivat 1,6 prosenttia 744:stä vuonna 2021 756:een vuonna 2022, kun taas vuonna 2022 raportoidut naisten siviiliuhrit olivat 4 prosenttia kaikista siviiliuhreista.
 • Raportoitujen lapsiuhrien määrä laski 19 prosenttia vuoden 2021 1 419:stä 1 146:een vuonna 2022, ja räjähdysmäisen väkivallan aiheuttamien lasten uhrien määrä laski 5 prosenttiin vuonna 2022 vuoden 2021 13 prosentista.
 • Maailmanlaajuisesti eniten siviiliuhreja kuoli vuonna 2022 Ukrainassa, Afganistanissa, Syyriassa, Somaliassa ja Etiopiassa.
 • Valmistettujen räjähteiden osuus siviiliuhreista vuonna 2022 oli 78%, kun taas improvisoidut räjähteet (IED) 21%.
 • Maalaukaisevien räjähteiden osuus kaikista siviiliuhreista oli 52%, kun taas ilmalaukaisevien räjähteiden osuus 19%.
 • Keskimääräinen haavoittuneiden siviilien määrä ilmaiskua kohden nousi 5,6:sta 7,5:een, mikä tarkoittaa 34 prosentin kasvua.
 • Tapauksia kirjattiin 60 maassa ja alueella ympäri maailmaa, mikä on kolme enemmän kuin vuonna 2021.