Categories

AOAV: all our reportsExplosive Violence Monitor report translationsSuomi 🇫🇮

Räjähdeiskuraportti: 2023

● Vuonna 2023 AOAV kirjasi 47 476 räjähdysaseiden aiheuttamaa kuolemaa ja loukkaantumista 7 368 tapauksesta eri puolilla maailmaa, kuten englanninkieliset tiedotusvälineet raportoivat.
● Kirjatuista uhreista 34 791 oli siviilejä – 73 %. Tämä on korkein siviilivahingon taso sitten räjähdysmäisen väkivallan seurantaprojektin vuonna 2010 alkaneen.
● Kirjatut siviiliuhrien määrä kasvoi 130 % viime vuonna, mikä johtui pääasiassa Israelin sotilasoperaatiosta Gazassa. 61 % maailmanlaajuisista siviiliuhreista kirjattiin Gazassa lokakuun 7. ja 31. joulukuuta välisenä aikana. Kaiken kaikkiaan Gazan osuus maailmanlaajuisista siviiliuhreista vuonna 2023 on 39 prosenttia.

● AOAV:n mukaan 33 404 siviiliä kuoli ja loukkaantui asutuilla alueilla. Tämä edusti 96 prosenttia maailmanlaajuisesti raportoiduista siviilikuolemista ja loukkaantumisista.
● Kun räjähtäviä aseita käytettiin asutuilla alueilla, 90 % kuolleista ja loukkaantuneista oli siviilejä verrattuna 13 %:iin muilla alueilla.
● Tapausta kohden kuolleiden siviilien keskimääräinen määrä nousi vuoden 2022 1,6:sta 2,2:een vuonna 2023, mikä merkitsee 38 prosentin kasvua.
● Viime vuonna siviiliuhrien joukossa raportoitiin ainakin 2 210 naista. Tämä merkitsee 192 prosentin kasvua verrattuna 756:een vuonna 2022, ja AOAV:n tiedoissa on suurin räjähdysaseiden naisille aiheuttama vahinko.
● Vuonna 2023 räjähdysaseiden aiheuttamat lapsille aiheutuneet haitat olivat korkeimmat sitten vuoden 2017. Siviiliuhrien joukossa raportoitiin vähintään 2 571 lasta, mikä on 124 % kasvu verrattuna 1 146:een vuonna 2022.
● Gazassa, Ukrainassa, Sudanissa, Myanmarissa ja Syyriassa siviilivahingot olivat suurimmat vuonna 2023
● Valmistettujen räjähteiden osuus siviiliuhreista vuonna 2023 oli 91 %, kun taas omatekoisten räjähteiden osuus oli 8 %.
● Ilmalaukaisevat valmistetut räjähteet aiheuttivat 50 % maailmanlaajuisista siviiliuhreista, kun taas maasta laukaisevien räjähteiden osuus oli 34 %.
● Keskimääräinen haavoittuneiden siviilien lukumäärä ilmaiskua kohden nousi 7,4:stä 9,9:ään, mikä on 34 prosentin lisäys, kun taas ilmaiskua kohden kuolleiden siviilien keskimääräinen määrä nousi 63 prosentilla 3,8:sta 6,2:een.
● Tapauksia kirjattiin 63 maassa ja alueella, kolme enemmän kuin vuonna 2022.